כניסה

תקנון אתר ורשתות חברתיות

כללי

רשות ניירות ערך (להלן: הרשות) מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הרשות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לרשות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הרשות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות.

פניות לרשות

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הרשות, ניתן לפנות ישירות בדואר אלקטרוני, בכתובת: webmaster@isa.gov.il

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

הרשות לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא הרשות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

לא תשא הרשות באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. הרשות לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות,

לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות,

לרבות יישומי Active-X ,JavaScript ,Java.

לעניין סעיף זה, "הרשות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

פרסומים רשמיים של הרשות

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הרשות, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

Cookies

הרשות עשויה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד. 

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. 

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

רשתות חברתיות

עמודי רשות ניירות ערך ברשתות החברתיות (בפייסבוק, בלינקדין, בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם ובכל ערוץ חברתי / רשת חברתית נוספת), הם המקום לקבל מידע שוטף, לשאול שאלות ולהיחשף למידע עדכני ומעניין. במטרה לשמור על דיון ענייני בכל נושא אנו מעוניינים לשמור על כללי התנהגות מכובדים והוגנים:

 1. המידע המתפרסם בעמודי הרשות הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה המלצה לעשיית פעולה או הימנעות מעשייתה ואין לראות בו כייעוץ השקעות או להסתמך עליו ככזה.

2. רשות ניירות ערך מקדמת בברכה את התגובות המתקבלות מהגולשים. נשמח להשיב לשאלות או להצטרף לדיונים במידת האפשר, אך לא נוכל להתייחס לכל שאלה או דיון.

3. אנא הקפידו על שיח מכבד. בכלל זה, אין להשתמש בשפה בוטה ופוגענית.

4. אין לפרסם תכנים העלולים לפגוע באיש ו/או בארגון או לעלות כדי הוצאת לשון הרע עליהם.

5. אין לפרסם תכנים העלולים לעלות כדי פגיעה בפרטיות. בכלל זה, אין לפרסם פרטים אישיים מזהים (כגון מספרי טלפון, תעודות זהות, כתובות מגורים או מידע על קטינים).

6. אין לפרסם תכנים שיווקיים בעמוד.

7. רשות ניירות ערך שומרת לעצמה את הזכות להסתיר תגובות לא הולמות או שאינן ראויות על פי כללי מדיניות אלו. בנוסף, הרשות שומרת לעצמה את הזכות למחוק התגובות, ואף לחסום משתמשים והכל לפי שיקול דעתם של מנהלי העמוד ובהתאם לנסיבות העניין וחומרת הפרת כללי המדיניות.

8. החומרים המתפרסמים בעמודים אלה מוגנים בחוקי זכויות יוצרים וסימני מסחר רלוונטיים.

9. אין לשנות או להעתיק את החומרים המפורסמים; אין להשתמש בחומרים לכל שימוש מסחרי, או לכל מצגת (עסקית או לא עסקית); אין להסיר כל זכויות יוצרים או תיעוד מגביל אחר מהחומרים.

10. החומרים המתפרסמים בעמודים אלה עלולים לכלול טעויות דפוס או שגיאות אחרות.

11. רשות ניירות ערך אינה אחראית לקישורים חיצוניים המקושרים מהתוכן ואינה אחראית לאמירות או לתכנים בכל דף אינטרנט מקושר כזה. השימוש באתר כלשהו המקושר הוא על אחריות המשתמש בלבד.

12. אין לרשות ניירות ערך או למי מטעמה אחריות על נזקים כלשהם הנובעים מגלישה בעמודים אלה או משימוש בחומרים המתפרסמים שם.

13. ככלל פניות לרשות ניירות ערך יש לבצע באמצעות הממונה על פניות הציבור ברשות ניירות ערך – בטופס הפנייה.

14. הרשות רשאית לעדכן את כללי המדיניות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות