כניסה

מכרז מס' 7/12 להנפקת תעודות אלקטרוניות מאושרות
רשות ניירות ערך ("הרשות") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות להנפקה של תעודות אלקטרוניות מאושרות על גבי תוקנים עבור עובדי הרשות.
 
הבהרות למכרז:
 
1.      למסמך ההבהרות למכרז מיום 7.8.12 לחץ כאן.
 
2.      לנוסח המכרז לאחר הבהרות עם עקוב אחר שינויים מיום 7.8.12  לחץ כאן.
 
3.      לנוסח נקי של המכרז לאחר הבהרות מיום 7.8.12 לחץ כאן.
 
 
למסמכי ההודעה לעיתונות לחץ כאן.
 
למודעה בערבית לחץ כאן.
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים