כניסה

מכרז מס' 02/12 ליישום, הטמעה ותחזוקה של פורטל ארגוני
מועד אחרון להגשת הצעות הינו: 14/3/2012, בשעה 12:00

מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז הינו 9/2/2012

מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות בעניין המכרז הינו 15/2/2012

 

1. הבהרות למכרז מיום 29/1/2012: לחץ כאן
 
2. הבהרות למכרז מיום 2/2/2012: לחץ כאן
 
3. הבהרות למכרז מיום 8/2/2012: לחץ כאן
 
4. הבהרות למכרז מיום 9/2/2012: לחץ כאן
 
5. הבהרות למכרז מיום 22/2/12: הבהרות 5, הבהרות 6, הבהרות 7, הבהרות 8
 

6. הבהרות למכרז מיום 7/3/2012: לחץ כאן

רשות ניירות ערך מבקשת לקבל הצעות ליישום, הטמעה ותחזוקה של פורטל ארגוני, שייבנה באמצעות כלי מדף, לרבות חיבור למערכות הפנימיות ברשות. במסגרת מכרז זה, יידרש הספק לבצע את ההקמה של מערכת פורטל ארגוני פנימי, ההתממשקות, ההדרכה וההטמעה. כמו-כן, הספק יתחייב לשדרוג ותחזוקת המערכת למשך תקופה של חמש שנים, עם אופציה של הרשות להארכת תקופה זו בשלוש שנים נוספות, החל ממועד האישור על סיום תהליך ההקמה וההטמעה.
את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ניתן לקבל במשרדי הרשות בירושלים, ברחוב כנפי נשרים 22 (קומה 1), או בתל אביב, רחוב מונטיפיורי 35 (קומה 5), בין הימים א' עד ה', החל מיום 15/1/2012 ועד יום  9/2/2012, בין השעות 08:30-14:30, כנגד חתימה על מסמך סודיות, מילוי טופס פרטי התקשרות ומסירת שובר תשלום על-סך 1,000 ₪ (תשלום זה לא יוחזר) המעיד על תשלום לחשבון הרשות בכל אחד מסניפי הבנקים. את מסמך הסודיות, טופס פרטי ההתקשרות ושוברי התשלום ניתן לקבל במשרדי הרשות, בתאריכים ובשעות המפורטים דלעיל. כמו כן, ניתן להוריד את מסמכי הסודיות וטופס פרטי ההתקשרות: טופס נתוני התקשרות, נספח סודיות.
ניתן לעיין ללא תשלום במסמכי ההזמנה להציע הצעות, כגד חתימה על מסמך סודיות, במשרדי הרשות, בתאריכים ובשעות המפורטים דלעיל, בתיאום מראש בטלפון 03-7109801.
לפירוט תנאי הסף והליך המכרז: לחץ כאן

מודעה שפורסמה בעיתון: לחץ כאן


תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים