כניסה

תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

העסקת אנשים עם מוגבלות הינה חלק מתכנית העבודה של הרשות מזה מספר שנים. האוכלוסייה המגוונת בארגון תורמת ליצירת מגוון דעות, יצירתיות ומשמעותיות גם לעובד וגם לארגון. הרשות פועלת לקידום אוכלוסייה מגוונת ובכלל זה, פתיחת משרות ייעודיות לאוכלוסייה זו.

בהתאם להוראות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אנו מפרסמים את הנתונים בהתאם לפורמט המתבקש:

א. פרטים מנהליים

(1) שם הארגון: רשות ניירות ערך

(2) מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם( כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית

(3) מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 267

(4) מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 13

(5) פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: 

שם מלא: מיטל נעים  תפקיד: מנהל משאבי אנוש

כתובת מייל: meitaln@isa.gov.il  טלפון: 0506215076

 ב. סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2020
 
יעדביצוע

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  2

מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 6

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   2

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

 

תוכנית שנתית 2021 

בשל החשיבות בהעסקת עובדים עם מוגבלות וכדי לוודא שאכן ההעדפה מתקנת נשמרת,

נגייס שני תקנים ייעודיים לעובדים בעלי מוגבלות.

כמו כן, בשנה הקרובה הרשות תיתן עדיפות לגיוס עובדים עם מוגבלות ותפעל באופן הבא:

1. כל מכרז שייצא יכלול את ההודעה הבאה "הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים" 

2. וועדת המכרזים של הרשות תתודרך לקדם מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד

לאור הקשיים שעומדים בגיוס אנשים עם מוגבלויות, בכוונתנו לפנות, באופן יזום, לגורמים ייעודים העוסקים בגיוס ושילוב עובדים עם מוגבלות ונסתייע, ככל הניתן, במרכזי התמיכה שמפעילה הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

להלן מקורות הגיוס בהם נסתייע בגיוס המשרות הייעודיות:

מרכז תעסוקה שווה 

https://taasukashava.org.il

סיפתח - סטודנטים ואקדמאיים עם מוגבלותsiftach@jdcnet.org

אתר אינטרנט "עבודה נגישה" - פרסום משרות

https://www.avodanegisha.org.il/

הדרכות :

נקיים במהלך השנה פעילות (הרצאה, ביקור חוויתי כו') הקשורה לנושא הגיוון וההכלה, במטרה להגביר את המודעות והחשיבות לגיוון וגיוס עובדים עם מוגבלוות.

(1) ייעוד משרות
מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.
מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: אין תקנים חדשים  - זה דינמי בהתאם לעוזבים
מספר המשרות הייעודיות המתוכננות: 2
היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: כרגע לא ידוע

(2) מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

בכל מכרז אנו מחייבים את המנהל המקצועי לעלות שלב את המועמדים עם מוגבלות  - בהנחה ועומדים בתנאי הסף ואפילו אם לא עונים על הקריטריונים שמקנים יתרון - במידה והמועד נמצא מתאים בשלב ראיון ואף אם היו טובים ממנו הוא יעלה לשלב של אבחון ומיון


(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד

דרכי קשר עם הרשות:

אנו מזמינים מועמדים עם מוגבלות לשלוח לנו קו"ח ולהצטרף לרשימת תפוצה, עם כל פתיחת משרה חדשה תקבלו דיוור למייל המעודכן אודות המשרה.

לכל פנייה בנושא זה, ניתן לייצור קשר ישיר עם מיטל נעים , הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בטלפון 02-6556592 או במייל meitaln@isa.gov.il

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים