כניסה

תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

אוקטובר 2021

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

העסקת אנשים עם מוגבלות הינה חלק מתכנית העבודה של הרשות מזה מספר שנים. האוכלוסייה המגוונת בארגון תורמת ליצירת מגוון דעות, יצירתיות ומשמעותיות גם לעובד וגם לארגון. הרשות פועלת לקידום אוכלוסייה מגוונת ובכלל זה, פתיחת משרות ייעודיות לאוכלוסייה זו.

בהתאם להוראות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אנו מפרסמים את הנתונים בהתאם לפורמט המתבקש:

פרטים מנהליים

  1. שם הארגון: רשות ניירות ערך

  2. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם ( כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית

  3. מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 267

  4. מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 13

  5. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: 

שם מלא: מיטל נעים  תפקיד: מנהלת משאבי אנוש

כתובת מייל: meitaln@isa.gov.il  טלפון: 0506215076

 

גיוס עובדים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021

בשנת 2021 פורסמו שתי משרות ייעודיות לעובדים עם מוגבלות ,

במהלך השנה גוייסו בהצלחה שני עובדים למערך המקצועי של הרשות.


תוכנית שנתית 2022  - קידום העסקת אנשים עם מוגבלות

העסקת אנשים עם מוגבלות הינה חלק מתכנית העבודה של הרשות מזה מספר שנים. האוכלוסייה המגוונת בארגון תורמת ליצירת מגוון דעות, יצירתיות ומשמעותיות גם לעובד וגם לארגון. הרשות פועלת לקידום אוכלוסייה מגוונת ובכלל זה, פתיחת משרות ייעודיות לאוכלוסייה זו.

בשל החשיבות בהעסקת עובדים עם מוגבלות וכדי לוודא שאכן ההעדפה מתקנת נשמרת,

גייסנו בשנת 2021 שני תקניים ייעודים למשרות מקצועיות שהשתלבו במערך המקצועי של הרשות

לשנה הקרובה לא אושרו תקנים נוספים ולכן הרשות תיתן עדיפות לגיוס עובדים עם מוגבלות ותפעל באופן הבא:

  1. כל מכרז שייצא יכלול את ההודעה הבאה "הרשות תשקול בחיוב מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ולפיכך המועמד/ת רשאי/ת, אך לא חייב/ת, לציין זאת בקורות החיים" 

  2. וועדת המכרזים של הרשות תתודרך לקדם מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד

לאור הקשיים שעומדים בגיוס אנשים עם מוגבלויות, בכוונתנו  להמשיך ולפנות, באופן יזום, בכל פתיחת משרה לגורמים ייעודים העוסקים בגיוס ושילוב עובדים עם מוגבלות ונסתייע, ככל הניתן, במרכזי התמיכה שמפעילה הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

להלן מקורות הגיוס בהם נסתייע בגיוס המשרות הייעודיות:

מרכז תעסוקה שווה  ​

https://taasukashava.org.il

סיפתח - סטודנטים ואקדמאיים עם מוגבלות​

siftach@jdcnet.org

אתר אינטרנט "עבודה נגישה" - פרסום משרות​

 https://www.avodanegisha.org.il/

 

דרכי קשר עם הרשות:

אנו מזמינים מועמדים עם מוגבלות לשלוח לנו קו"ח ולהצטרף לרשימת תפוצה, עם כל פתיחת משרה חדשה תקבלו דיוור למייל המעודכן אודות המשרה.

לכל פנייה בנושא זה, ניתן לייצור קשר ישיר עם מיטל נעים , הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בטלפון 02-6556592 או במייל meitaln@isa.gov.il

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים