כניסה

דרוש/ה מבקר/ת ליחידת הביקורת

לרשות ניירות ערך

מחלקת תאגידים

דרוש/ה מבקר/ת ליחידת הביקורת

תיאור המשרה:

יחידת הביקורת במחלקת תאגידים אחראית על ביצוע ביקורות בנושאים חשבונאיים, מימוניים ומשפטיים בחברות ציבוריות הרשומות למסחר בבורסה ובגופים מפוקחים אחרים, כדי לוודא עמידה בהוראות הדין ובכללי החשבונאות המקובלים. הביקורות עוסקות במגוון תחומים ומתמקדות, בין היתר, בדיווחים הכספיים של החברות, בהערכות שווי, בדיווחים מיידיים, בעסקאות בעלי עניין ועוד.

הכישורים הדרושים:

• רואה חשבון בעל רישיון ישראלי;

• היכרות טובה עם שוק ההון הישראלי;

• התמצאות בתקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS);

• ניסיון תעסוקתי של שלוש שנים לפחות בחברות הפעילות בשוק ההון / בתחום רגולציה בשוק ההון / בעריכת ביקורות דוחות כספיים ו/או ביקורת פנימית ו/או ביקורת על תהליכים ו/או ביקורת ציות וסקרי סיכונים;

• יכולת ניתוח והסקת מסקנות ברמה גבוהה;

• כושר ביטוי מעולה בעל פה ובכתב;

• כושר ארגון ויכולת עבודה עצמאית ובצוות.

כישורים נוספים שעשויים להעניק יתרון למועמד:

• עורך דין בעל רישיון ישראלי;

• בעל רישיונות או הסמכות נוספות בתחום הביקורת, כגון מבקר מערכות מידע מוסמך (CISA) ומבקר פנימי מוסמך (CIA).

••••••

• מקום העבודה: רשות ניירות ערך, ירושלים;
• מילוי התפקיד עלול להיות כרוך בנסיעות, בעבודה מחוץ למשרדי הרשות ומעבר לשעות העבודה הרגילות;
• על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגודי העניינים ומהימנות.

-רק פניות מתאימות תענינה-

נא להפנות קורות חיים עד ליום ה- 22/11/2016 (בציון מס' המשרה 6575), בקובץ WORD דרך אתר קינן שפי www.keinan-sheffy.co.il, בתפריט גיוס והשמה > משרות פנויות. יש להקליד את מספר המשרה במקום המתאים לכך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים