כניסה

פניה לאיתור מועמדים למילוי משרת מנהל מחלקת תאגידים

רשות ניירות ערך מודיעה בזאת על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת מנהל מחלקת תאגידים, שחבריה הם:

יו"ר -  גב' ענת גואטה, יו"ר הרשות

חבר -   עו"ד עודד שפירר, מזכ"ל הרשות

חבר -   עו"ד אופיר איל, יועץ בכיר ליו"ר הרשות

חבר -   פרופ' שרון חנס, נציג ציבור

ועדת האיתור תפעל בהתאם לתנאים ולעקרונות למילוי משרות באמצעות ועדה לאיתור מועמדים.

פירוט התפקידים העיקריים של המשרה:

ניהול המחלקה המפקחת על כלל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך לציבור, בין אם במסגרת גיוסי חוב ובין אם במסגרת גיוסי הון. תפקידה העיקרי של מחלקת תאגידים הוא להגביר את השקיפות בשוק ההון וזאת באמצעות:

 1. פיקוח שוטף - בחינת קיום חובות הדיווח ודרכי ההתנהלות של התאגידים המדווחים וגופים מפוקחים נוספים כגון חתמים, חברות דירוג ופלטפורמות המציעות ניירות ערך לציבור;

 2. אסדרה - עיצוב דרישות הפיקוח, ובהן דרישות גילוי וממשל תאגידי;

 3. אכיפה - איתור הפרות בתחום התאגידים והעברתן לטיפול אכיפתי במחלקות האכיפה רשות;

 4. פיתוח שוק - ייזום ויישום המלצות שתכליתן קידום הפעילות בשוק ההון.

מנהל המחלקה מופקד על ניהול כ- 50 עובדי המחלקה המורכבת בעיקר מרואי חשבון, עורכי דין וכלכלנים, שמרביתם משמשים רפרנטים של התאגידים המדווחים, ובנוסף בעלי תחומי אחריות מקצועית – משפטיים או חשבונאיים.

דרישות המשרה:

 1. בעל רישיון לעריכת דין או ראיית חשבון במשך 10 שנים לפחות;

 2. בקיאות בתחום דיני ניירות ערך ודיני חברות ו/או בקיאות בקשר עם כללי IFRS, תקני הביקורת, הליך הביקורת והליך עריכת הדוחות הכספיים;

 3. הכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי ומערכות הדינים הקשורות בו;

 4.  כושר ניהולי, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ, יושר אישי;

 5. אנגלית ברמה גבוהה.

יתרון לבעלי אחד או יותר מהתחומים הבאים:

 1. השכלה נוספת באחד התחומים הבאים: משפטים או חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים (התמחות במימון);

 2. ניסיון בניהול עובדים.

 • • המועמדים הסופיים למשרה הנ"ל עשויים להידרש לעמוד בהצלחה במבחני התאמה ומהימנות;

 • • מקום העבודה: רשות ניירות ערך, ירושלים (באופן חלקי בתל-אביב), המשרה עשויה לחייב עבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות;

 • • המינוי למשרה הוא לתקופת כהונה של חמש שנים שניתן יהיה להאריכה לתקופה של

 • • שלוש שנים נוספות;

 • • על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים;

 • • כל האמור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את המועמדויות בצירוף שאלון למועמד בועדת איתור, קורות חיים, המלצות, תמונת פספורט ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, יש להפנות לוועדה לאיתור מועמדים (למשרת מנהל מחלקת תאגידים), בדוא"ל : itur@isa.gov.il

ניתן לברר פרטים נוספים בטלפון 03-7109813.

המועד האחרון לקבלת המועמדויות: 12 בפברואר 2018

לצורך שמירה על דיסקרטיות של המועמדים, הראיונות יתקיימו מחוץ למשרדי הרשות.

לשאלון מונגש למועמד בועדת איתור לחץ כאן​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים