כניסה

ועדת איתור - למילוי משרת מנהל/ת מחלקת השקעות
 

 רשות ניירות ערך מודיעה בזאת על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת מנהל/ת מחלקת השקעות, שחבריה הם:

יו"ר -                גב' ענת גואטה, יו"ר הרשות

חבר -                עו"ד עודד שפירר, מנכ"ל הרשות

חבר -                עו"ד חנוך הגר, יועץ בכיר ליו"ר הרשת    

חבר -                פרופ' דן עמירם, נציג ציבור

ועדת האיתור תפעל בהתאם לתנאים ולעקרונות למילוי משרות באמצעות ועדה לאיתור מועמדים.

פירוט התפקידים העיקריים של המשרה:

ניהול המחלקה העוסקת ברישוי, פיקוח ואסדרה של מתווכים שונים בתחום ההשקעות, וכן פועלת לפיתוח שוק בתחומים אלה. על המתווכים נמנים מנהלי קרנות נאמנות, נאמנים לקרנות, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות ומשווקי השקעות.

פעילות המחלקה נעשית בהתאם להוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן חוק הקרנות), חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן חוק הייעוץ), וחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן חוק איסור הלבנת הון).

מנהל המחלקה, הינו חבר הנהלה ומופקד על ניהול כ- 40 עובדי המחלקה המורכבת בעיקר מעורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים.

דרישות המשרה:

א. בעל ניסיון של 8 שנים לפחות בעבודה בשוק ההון;

ב. בעל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחומי ההשקעות שבפיקוח רשות ניירות ערך או רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, לרבות בשווקים גלובאליים;

ג. 5 שנות ניסיון ניהולי מוכח;

ד. הבנת שיטת המסחר הנהוגה בבורסה ומערכות הכללים והדינים הקשורים בה;

ה. תואר בכלכלה / מנהל עסקים בהתמחות במימון או ניהול פיננסי/ משפטים/ ראיית חשבון.

ו. כושר ניהולי, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ, יושר אישי;

ז. אנגלית ברמה גבוהה.

יתרון לבעלי אחד או יותר מהתחומים הבאים:

א. תואר שני או יותר באחד מהתחומים המנויים בסעף ה'

ב. ניסיון בניהול מספר רב של עובדים.

  • - המועמדים הסופיים למשרה הנ"ל עשויים להידרש לעמוד בהצלחה במבחני התאמה ומהימנות;

  • - מקום העבודה: רשות ניירות ערך, ירושלים (באופן חלקי בתל-אביב), המשרה עשויה לחייב עבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות;

  • - המינוי למשרה הוא לתקופת כהונה של חמש שנים שניתן יהיה להאריכה לתקופה של

  • שלוש שנים נוספות;

  • - על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים;

  • - כל האמור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את המועמדויות בצירוף שאלון למועמד בועדת איתור, קורות חיים, המלצות, תמונת פספורט ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, יש להפנות לוועדה לאיתור מועמדים (למשרת מנהל מחלקת השקעות), בדוא"ל : itur@isa.gov.il.

ניתן לברר פרטים נוספים בדוא"ל או בטלפון 03-7109813.

המועד האחרון לקבלת המועמדויות: 04 באפריל 2021

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים