כניסה

פניה לאיתור מועמדים למילוי משרת סמנכ"ל/ית מערכות מידע
רשות ניירות ערך מודיעה בזאת על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת סמנכ"ל מערכות מידע, שחבריה הם:
 

יו"ר -  עו"ד עודד שפירר, מנכ"ל הרשות;

חבר -   מר נועם כ"ץ, סמנכ"ל, מנהל מחלקת ארגון כספים ומש"א;

חברה -  גב' גלית ישראלי, יועצת גיוס מומחית בחברות טכנולוגיה;

חבר -   מר ליאור ג'ורג'י, מנהל חטיבת טכנולוגיות המידע, בנק ישראל - נציג ציבור.

פירוט התפקידים העיקריים של המשרה:

o ניהול מחלקת מערכות מידע כולל ניהול תחום IT / תשתיות / אבטחת מידע;

o התנהלות מול ספקים חיצוניים - כ"א וספקי תכנה / חמרה;

o יעוץ להנהלת הרשות בנושאי טכנולוגיות מידע;

o ניהול תקציב בהיקף עשרות מיליוני ₪ בשנה;

o יזום וניהול תכניות ונהלי עבודה השנתיות והרב-שנתיות, בראיה רחבה ובחינה מתמדת של צרכי המידע הניהולי והאופרטיבי של הרשות, הגופים המפוקחים וציבור המשקיעים;

o אחריות לשירותי טכנולוגיות המידע והמחשוב של הרשות;

o אחריות על ניהול אפקטיבי ויעיל של תהליכי רכש ופיתוח של חומרה ותוכנה;

o יכולת מוכחת בניהול מכרזים ומו"מ מורכבים ועל יזום חוזי התקשרות עם גורמי חוץ ;

o הגדרה ויישום נהלים בכפוף לדרישות הרשות במערכות מידע, אבטחת המידע, הגנה בסייבר וענן;

o אחריות על תמיכה מערכות מחשוב לכלל עובדי הרשות;

o ביצוע בקרה אחר הפעילות הכוללת של הרשות בתחום טכנולוגיית המידע והמחשוב ובחינת תפוקות, תשומות, משך זמן, איכות המוצר, איכות השירות ומכלול העלויות להשגת המטרות;

o ייצוג הרשות בוועדות ובפורומים מקצועיים בתחום טכנולוגיות המידע והמחשוב;

o מנהל המחלקה נמנה על הסגל הבכיר של הרשות וכן מופקד על ניהול כ-12 עובדי המחלקה ועשרות רבות של ספקים ויועצים;

o דיווח למנכ"ל הרשות.

רקע על התפקידים העיקריים של מחלקת מערכות מידע- לצפיה לחץ כאן

דרישות המשרה:

א. בעל ניסיון מקצועי של 8 שנים לפחות מעולמות ה-IT;

ב. בעל ניסיון ניהולי של 6 שנים לפחות בניהול מערכות מידע / טכנולוגיות מתקדמות בתקציבים של מיליוני ₪, תוך ניסיון מוכח בניהול של צוות עובדים מקצועי מדיסציפלינות שונות (תשתיות, אבטחת מידע וסייבר, ניהול פרויקטים, פיתוח, סיסטם וכד');

ג. תשוקה להובלה ולחדשנות, יכולות ניהול, פיתוח והנעת עובדים, עבודה בצוות, שירותיות;

ד. השכלה אקדמית רלוונטית בתחום מערכות מידע / מדעי המחשב / הנדסה / תעשייה וניהול;

ה. אנגלית ברמה טובה מאוד;

יתרון לבעלי אחד או יותר מהתחומים הבאים:

א. ניסיון בניהול מספר רב של עובדים;

ב. היכרות עם תחום התקשוב הממשלתי/ציבורי/פיננסי;

ג. ניסיון בניהול מו"מ/ניסיון בניהול רכש ומכרזים בדגש על תחום מערכות מידע;

ד. ניסיון בהעברת מערכות לענן.

כללי:

• המועמדים הסופיים למשרה עשויים להידרש לעמוד בהצלחה במבחני התאמה ומהימנות;

• מקום העבודה: משרדי רשות ניירות ערך בירושלים ובתל-אביב (כ- 50% בכל אתר). המשרה מחייבת, מעת לעת, עבודה וזמינות מעבר לשעות העבודה המקובלות;

• המינוי למשרה הוא לתקופת כהונה של חמש שנים שניתן יהיה להאריך לתקופה של שלוש שנים נוספות;

• על פי סעיף 5 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מוטלות על עובדי הרשות מגבלות מסוימות בקשר לרכישת ניירות ערך. כמו כן תיבחן סוגיית ניגוד העניינים;

• כל האמור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

את המועמדויות, בצירוף שאלון למועמד בוועדת איתור, קורות חיים, המלצות, ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, יש להפנות לוועדה לאיתור מועמדים (למשרת מנהל סמנכ"ל מערכות מידע), בדוא"ל : itur@isa.gov.il.

ניתן לברר פרטים נוספים עם מר נועם כ"ץ בדוא"ל או בטלפון 03-7109854.

המועד האחרון לקבלת המועמדויות: 17 באוגוסט 2022.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים