כניסה

שיתופי פעולה

יחידת החקירות מקיימת שיתופי פעולה עם גופי החקירות האחרים בישראל ובהם משטרת ישראל, רשות המיסים ורשות התחרות וכן מבצעת חיקורי דין של רשויות זרות על פי חוק ניירות ערך, חוק עזרה משפטית בין מדינות, ובמסגרת האמנות שעליהן חתומה רשות ניירות ערך.

בנוסף, יחידת החקירות נעזרת בגופים מקבילים בחו"ל לצורך  איסוף ראיות וקידום החקירות וזאת על פי חוק ניירות ערך, חוק עזרה משפטית בין מדינות, ובמסגרת האמנות שעליהן חתומה רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים