כניסה

יחידת חקירות

יעוד

תפקידה של יחידת החקירות הינו ניהול הליכי חקירה לבדיקת חשדות לעבירות פליליות בשוק ההון והליכי בירור מנהלי לבדיקת חשדות להפרות מנהליות הקשורות לשוק ההון.

אודות יחידת החקירות

היחידה בנויה מצוותים של עו"ד, רו"ח, כלכלנים, ואנשי טכנולוגיה. חוקרי היחידה עוברים הכשרות בתחומי החקירות, התשאול ובתחומים המקצועיים שבטיפולם.

יחידת החקירות מקיימת במסגרת תפקידה, חקירות מורכבות ומסועפות בארץ ובחו"ל העוסקות בין היתר בחקירת עבירות  תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים, דיווחים שמטרתם להטעות את ציבור המשקיעים, עסקאות בעלי שליטה ועוד.

כמו כן בנוסף לפעילויות אלו, מבצעת היחידה ברורים מנהליים, בהתאם להוראת יו"ר הרשות. במסגרת הבירורים המנהליים, נבדקים חשדות לביצוע הפרות מנהליות ע"י הגופים המפוקחים, משקיעים בני"ע וכל אדם והכל כמוגדר בחוק ניירות ערך.

יחידת החקירות - המישור הפלילי

1. קבלת תיק מיח' החשיפה או המסחר ע"פ החלטת יו"ר הרשות.

2. עיבוי הממצאים בתיק (חקירה סמויה).

3. פתיחה בחקירה גלויה.

4. ניתוח חומר והסקת מסקנות.

5. העברת החומר לבחינת הממצאים והראיות ולהמשך טיפול פרקליטות מיסוי וכלכלה.

יחידת החקירות - בירור מנהלי

1. פתיחה בבירור מנהלי ע"פ החלטת יו"ר הרשות לפי סעיף 52מד, לאחר בדיקה ראשונית ביח' החשיפה או המסחר.

2. עיבוי הממצאים בתיק (בדיקה סמויה)

3. קיום בירור מנהלי.

4. ניתוח החומר והסקת מסקנות.

5. העברת החומר לבחינה ולהמשך טיפול במחלקת אכיפה מנהלית.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים