כניסה

רו"ח איציק שורקי, מנהל מחלקת בורסה וזירות הסוחר
מועסק ברשות משנת 2000 ומשמש כמנהל המחלקה לפיקוח על הבורסה וזירות הסוחר. את עבודתו ברשות החל ככלכלן במחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך שם שימש בתפקידו האחרון כסגן מנהל המחלקה. החל משנת 2006 משמש כמשקיף מטעם רשות ני"ע בישיבות דירקטוריון הבורסה וועדותיה ובישיבות דירקטוריון מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף.
 
במסגרת פעילותו ברשות, היה חבר הועדה לבחינה ולהסדרה של פעילות קרנות נדל"ן בישראל שהגישה המלצותיה ב- 2003, היה חבר בצוות הבינמשרדי לבחינת הצורך בהסדרת מכשירים פיננסים ("צוות מכשירים פיננסים") שהגיש ב-2007 את המלצותיו, ריכז את הועדה לבחינת האפשרויות למזעור תרמיות בשוק ההון (ועדת "האוזר 2") שהגישה את המלצותיה ב- 2005, היה חבר הועדה לקידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המו"פ וחבר הועדה לשכלול המסחר ועידוד הנזילות בבורסה.
 
רו"ח שורקי בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה וחשבונאות ותואר שני (M.A) בכלכלה שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 2008-2013 שימש כמרצה מן החוץ בנושאי מימון ושוק ההון באוניברסיטת בן גוריון בבית הספר למנהל עסקים, במסגרת התוכנית ללימודי תואר שני במנהל עסקים.
 
פרסומים אקדמיים במסגרת עבודת הרשות:
 
Hauser S.,Levy H.K.,Pilo B. and I. Shurki, "The Effect of Trading Halts on the Efficiency of Price Discovery", Journal of Financial Services Research,29 , 2006, 83-99.
 
Eldor R.,Hauser S.,Pilo B. and I. Shurki, "The Contribution of Market Makers To the Efficiency of Options Trading in Electronic Exchange", Journal of Banking and Finance,30 , 2006, 2025-2040.
 
Hauser S., Kamara A., and I. Shurki, "The Effects of Randomizing  the Opening Time on the Performance  of The Stock Market Under  Stress", Journal of Financial Markets, 15, 2012, 392-415.
תגיות:
רו"ח איציק שורקי, מנהל מחלקת בורסה וזירות הסוחר

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים