כניסה

מידע לתאגיד מזמן האסיפה

מערכת ההצבעות תעביר לחברה המדווחת על זימון האסיפה במגנא את נתוני ההצבעה במערכת ההצבעות.

קבצי הנתונים יועברו לחברה דרך מערכת יעל שש שעות לפני מועד האסיפה הפיזית. 

אסיפה שנסגרה, יכול שתפתח שוב להמשך הצבעה באינטרנט במקרים בהם החברה דיווחה על דחיית אסיפה או אסיפת המשך.

למשל במקרים של העדר קוורום או קביעת אסיפת המשך בשל המשך דיון בנושאים שטרם נדונו באסיפה המקורית.

הרשות החלה בתהליך של איחוד המבנה של קובץ תוצאות ההצבעה שנשלח ממערכת ההצבעות לתיבת החברה המזמנת במערכת יעל עם מבנה קובץ שנשלח בדיווחי ת051 במגנא החל מתחילת 2017 בוצע שינוי בסדר העמודות של קובץ האקסל של תוצאות ההצבעה האלקטרונית. בהמשך יעבור קובץ האקסל שמיצר את הקובץ עבור דיווח במגנא בטופס ת051 שינוי גם הוא.


נתוני האסיפה יועברו בשני סוגי קבצים:

- קובץ PDF חתום אלקטרונית ובתוכו קובץ אקסל עם נתוני האסיפות. לקובץ דוגמא הקלק כאן.

- קובץ אקסל עם נתוני האסיפות ללא המעטפת החתומה של ה PDF.

הסבר על השדות המופיעים בקובץ תוצאות ההצבעה האלקטרונית - לחץ כאן

להודעות לחברות בנושא מערכת ההצבעה האלקטרונית - הקלק כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים