כניסה

מידע למצביע מורשה

אין חובה למנות מצביע מורשה. הצבעה המערכת יכולה להעשות על ידי מספר מזהה וקוד גישה שמתקבלים מחבר הבורסה.

משקיע מוסדי או כל מחזיק המעוניין בכך יכול למנות מצביע מורשה על פי הכללים להלן.

לכללי גישה ורישום למערכת ההצבעה האלקטרונית - הקלק כאן.

לטופס רישום מצביע מורשה למערכת ההצבעות - הקלק כאן.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים