כניסה

עו"ד ברוך לוברט
 

​מונה על ידי שר האוצר משה כחלון בתאריך 7 בינואר 2016.

משמש כסגן בכיר ליועץ המשפטי במשרד האוצר.

תחומי אחריות עיקריים במשרד האוצר: שוק ההון, רשויות פיננסיות, בנק ישראל ובנקאות, משרדים כלכליים, רגולציה, מכרזים ואשכול ריכוזיות.

ליווה ועדות וצוותים שונים שעסקו בנושאים פיננסיים, ביניהם, הוועדה להגברת התחרותיות במשק ('ועדת הריכוזיות') והוועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל ('ועדת אנדורן'),

בימים אלה מלווה את הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים ('ועדת שטרום') ואת הצוות להסדרת הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים.

בנוסף, חבר המועצה והמינהלה של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול וכן חבר הוועדה לבחינת החלוקה של מקורות המימון לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ('ועדת קפיטציה').

בין השנים 2002 עד 2005 כיהן כעוזר המשפטי של השופט יעקב טירקל בבית המשפט העליון.

בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במחשבים, תואר שני במשפטים ותואר שני במינהל עסקים למנהלים; כולם בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן.

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים