כניסה

צור קשר

בכל עניין הנוגע לתובענות ייצוגיות או לתביעות נגזרות ולמימונן ניתן לפנות לממונה על תובענות ייצוגיות ותביעות נגזרות ברשות ניירות ערך:

עו"ד לירון כהן דניאלי

טלפון: 03-7109811

פקס: 03-5136879

דוא"ל: lironc@isa.gov.il

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים