כניסה

דוחות אחריות תאגידית

בהמשך להמלצות רשות ניירות ערך מחודש אפריל 2021 בעניין גילוי של תאגידים מדווחים אודות אחריות תאגידית וסיכוני ESG, הרשות מאפשרת לתאגידים מדווחים המעוניינים בכך לפרסם דוחות אחריות תאגידית באתר האינטרנט של הרשות. דוחות כאמור מהווים פרסומים וולונטריים שאינם מכוח דיני ניירות ערך, ועל כן אין חובה להגישם או לעדכנם. בהתאם, רשות ניירות ערך אינה בודקת את תוכן הדוחות האמורים והיא אינה מביעה עמדה כלשהי בעניינם, אלא רק מעמידה עמוד זה כפלטפורמה לפרסומם.

 

את דיווחי התאגידים המדווחים המחייבים על-פי הוראות הדין ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, המגנ"א, בכתובת: https://www.magna.isa.gov.il

 

שם התאגיד המדווח​

תקופת דוח האחריות התאגידית​

דוח אחריות תאגידית

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ2020​לדוח באנגלית לחץ כאן

איי.סי.אל גרופ בע"מ

2020​לדוח באנגלית לחץ כאן

אלקו בע"מ​

2020​לדוח בעברית לחץ כאן​

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

2020

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ2019-2020​לדוח באנגלית לחץ כאן

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

2019​

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

בנק הפועלים בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן​

2019​

 

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

בנק לאומי לישראל בע"מ2020​לדוח בעברית לחץ כאן

בנק מזרחי טפחות בע"מ

2020

2019

 לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן​​

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ2020​לדוח באנגלית לחץ כאן

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

2020​

לדוח בעברית לחץ כאן

שטראוס גרופ בע"מ

2020

לדוח בעברית לחץ כאן

לדוח באנגלית לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים