כניסה

עדכון על ארכה להגשת כתבי תשובה בתיקים מנהליים פתוחים

 לאור המצב, ועדת האכיפה המנהלית ורשות ניירות ערך מודיעות על הארכת המועדים הקבועים להגשת כתבי התשובה בתיקים מנהליים פתוחים. משך הארכה חודשיים מהיום (19.3.2020)  עד ליום  .20.5.2020  

הארכה זו ניתנת לכתבי תשובה בתיקים פתוחים שהוגשו במסגרת ההליך המנהלי לפי פרק ח4  לחוק ניירות ערך. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים