כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת הקלות לחברי בורסה שאינם בנקים בחובות הזיהוי של לקוחות לשמירה על פעילות סדירה
 

2 אפריל, 2020

‏ח' ניסן, תש"פ

 

לאור השפעת מגפת הקורונה על שוק ההון ומגבלות היציאה למרחב הציבורי,  החליטה יו"ר הרשות, ענת גואטה, להקל על חברי הבורסה שאינם בנקים ביישום חובות הזיהוי שהם נדרשים אליהן בהליך קבלת לקוחות חדשים לצורך מתן מענה לציבור המשקיעים. הקלה זו מתווספת לשורת הקלות שפרסמה הרשות בשבועות האחרונים לשמירה על רציפות תפקודית בשוק ההון.

ההקלה מאפשרת לחבר הבורסה שאינו בנק לבצע את חובות הזיהוי של הלקוחות באמצעות טכנולוגיה ליצירת קשר מרחוק בהתקיים התנאים הקבועים בהוראה המפורסמת באתר רשות ניירות ערך.

הוראה זו תקפה לשלושה חודשים ונועדה להחליף את הדרישה, במצב הקיים, לבצע את הזיהוי בפגישה פיזית פנים אל פנים.  

בהתאם להוראה, חברי הבורסה שאינם בנקים נדרשים להשלים את הליכי הזיהוי המלאים כנדרש, עד לשישה חודשים לאחר פקיעת ההוראה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים