כניסה

ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ - 640 אלף ₪

‏7 ינואר, 2021

‏כ"ג טבת, תשפ"א

ועדת עיצומים וקנסות של רשות ניירות ערך אישרה את המלצת מחלקת אכיפה מנהלית להטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ - 640 אלף ₪ על ארבעה תאגידים מדווחים ועל תאגיד בנקאי אשר עוסק בייעוץ השקעות.

עיצומים אלו הוטלו בגין הפרות הקשורות בהצעת ניירות ערך ללא תשקיף, היעדר גילוי, ואי ביצוע הליך עדכון צרכים ללקוחות מיועצים. גובה העיצומים הכספיים נגזר מנסיבות ההפרה, חומרת ההפרה והונו העצמי של התאגיד. בהטלת עיצומים כספיים אלה מיישמת רשות ניירות ערך את מדיניות האכיפה המנהלית, והכל למען שמירה על ענייניו של ציבור המשקיעים והתנהלותו התקינה של שוק ההון.

עיצום כספי בסך 480,000 ₪ הוטל על בנק הפועלים בע"מ, בגין אי ביצוע עדכון צרכים במועדים הנדרשים בדין ללקוחות שמקבלים שירותי ייעוץ השקעות בבנק. העיצום הוטל בעקבות בדיקה שביצעה הרשות, לאור דיווח של הבנק על שני יועצי השקעות אשר תיעדו, במערכות הבנק, באופן כוזב קיום שיחות עדכון עם לקוחות, שלא בוצעו בפועל.

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן

עיצום כספי בסך 75,806 ₪ הוטל על אנקור פרופרטיס, בגין שתי הפרות של איחור בדיווח על ביטול עסקה מהותית.

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן

עיצום כספי בסך 30,000 ₪ הוטל על בתי זיקוק צירון בע"מ, בגין אי צירוף הערכת שווי מהותית לדו"חות התקופתיים לשנת 2018.

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן

עיצום כספי בסך 30,000 ₪ הוטל על נקסט ג'ן ביומד בע"מ, בגין פרט חסר בדו"ח מיידי.

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן

עיצום כספי בסך 24,000 ₪ הוטל על אדן תגליות אנרגיה בע"מ, בגין שתי הפרות של הצעת ניירות ערך ללא תשקיף.

לדרישת העיצום הכספי המלאה– לחץ כאן​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים