כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה להערות הציבור נוסח חדש של ההוראה לביצוע הליך לבירור צרכי לקוחות המקבלים שירות ממנהלי תיקים, משווקי השקעות ויועצי השקעות
 

‏15 מרץ, 2021

‏ב' ניסן, תשפ"א

רשות ניירות ערך פרסמה היום (15.3.2021) להערות הציבור נוסח חדש של הוראה לביצוע הליך לבירור צרכי לקוחות המקבלים שירות ממנהלי תיקים, משווקי השקעות ויועצי השקעות. הליך בירור צרכים של לקוח הינו השלב הראשון, הבסיסי והמשמעותי לצורך גיבוש רמת הסיכון המתאימה ללקוח לפי מאפייניו ומדיניות השקעות הנגזרת מכך, וזאת כדי שבעל הרישיון יוכל לתת ללקוח שירות המתאים לצרכיו.

ההוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח נועדה להסדיר את הכללים לפיהם יפעל בעל רישיון כאשר הוא מבצע הליך של בירור צרכים עם הלקוח. הניסיון מיישום הוראת בירור הצרכים הקיימת מלמד כי קיים צורך בפרסום הוראה חדשה כדי לאפשר לבצע הליך בירור צרכים באופן ובהיקף הרלוונטי לסוג השירות ומאפייני הלקוח. כך למשל, ההליך הנדרש כדי לברר את צרכיו של לקוח המעוניין לקבל ייעוץ חד פעמי ממוקד אינו דומה להליך לבירור צרכי לקוח המעוניין בשירות ניהול תיקים לטווח ארוך. הנוסח החדש של ההוראה יאפשר גם העמקה של הכרת הלקוח, בין היתר על ידי הרחבת מסד המידע שייאסף על ידי בעל הרישיון לצורך שקלול המידע וגיבוש רמת סיכון התואמת למאפייני הלקוח. הצורך בהוראה החדשה נדרש גם לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, שחלו בשנים האחרונות, שיש בהן גם כדי לשפר ולסייע לבצע את התהליך בצורה טובה יותר.

בהתאם ובהמשך לשיח נרחב שקיים סגל הרשות בנושא עם מגוון רחב של גורמים בתעשייה, גובשה ההוראה העדכנית אשר במהותה מבוססת על עקרונות מנחים (Principle Based) על פני כללים מפורטים (Rule Based) , המקבעים את הליך בירור הצרכים. הרשות מעוניינת לאפשר הליך בירור צרכים המותאם לסוגים שונים של שירותים, ולעודד שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בביצוע הליך בירור הצרכים כדי לייעל ולשפר את ביצועו לטובת ציבור המשקיעים. ההוראה המוצעת כוללת מתווה של שלבי פעולה ועקרונות לפיהם נדרש בעל רישיון לפעול בתהליך בירור צרכים, הן באשר להליך הראשוני והן לאורך תקופת ההתקשרות עם הלקוח.

המתווה מאפשר גמישות יחסית באשר לאופן יישום כל שלב משלבי הליך בירור הצרכים, באופן שיאפשר לבעל הרישיון להתאימו לסוג השירותים המוצעים על ידו, כגון: ייעוץ "קלאסי" לטווח ארוך, ייעוץ חד פעמי, שירות איתותים, שירות דיגיטלי וכו'. כמו כן, יותאם ההליך למאפיינים השונים של ציבור המשקיעים: לקוחות בעלי הבנה וניסיון רב בשוק ההון לעומת לקוחות בעלי הבנה מועטה בתחום זה וכדומה, וכן באופן המותאם למאפייני הפעילות של בעל הרישיון כנותן השירות, לדוגמא: חברת ניהול תיקים גדולה, חברת בוטיק, יועץ עצמאי וכדומה.

ההוראה המוצעת כוללת, בין היתר, את העקרונות לגבי הליך גיבוש המידע לגבי הלקוח, גיבוש רמת הסיכון של הלקוח, שמירה על עדכניות המידע לאורך זמן ובאשר לאופן תיעוד המידע על ידי בעלי הרישיון.

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים