כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך מינתה שתי ועדות שיעסקו בהשקעות מפוקחות ובפלטפורמות מסחר וסליקה בעולמות הנכסים הדיגיטאליים
 

‏23 מאי, 2021

‏י"ב סיון, תשפ"א

 

  • - ועדת נכסים דיגיטאליים לגיבוש המדיניות ביחס להשקעות מפוקחות המאפשרות חשיפה לנכסים דיגיטאליים

  • - ועדת שווקים דיגיטאליים לקידום שירותי רישום וסליקת ניירות ערך בשווקים דיגיטאליים בישראל

בשנים האחרונות תחום הנכסים הדיגיטאליים צובר תאוצה הן בהיבט התפתחות הנכסים עצמם, הן בהיבט פלטפורמות המסחר והן בהיבט מוצרי השקעה המאפשרים חשיפה לנכסים אלו. לפיכך, מינתה יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, שתי וועדות שיבחנו את ההתפתחויות שחלו בעולם הנכסים הדיגיטאליים והשפעתם על ההיבטים המרכזיים בהם עוסקת הרשות (תשתית, היצע וביקוש): ועדת נכסים דיגיטאליים וועדת שווקים דיגיטאליים.

נכסים דיגיטאליים הופכים לנכס השקעה עבור מספר גדל של משקיעים קמעונאיים וכשירים. בהתאם למגמה זו, בשנים האחרונות הונפקו מוצרי השקעה מסורתיים, העוקבים אחר מחירם של נכסים דיגיטאליים או המשקיעים בנכסים אלה כאפיק השקעה נוסף. רשויות ניירות ערך בשווקים מובילים ברחבי העולם מקדישות משאבים ניכרים להעמקה בתחום.

רשות ניירות ערך תומכת בפיתוח מוצרי השקעה מגוונים וחדשניים, תוך שמירה על עניינם של המשקיעים. בהתאם לכך, ועדת נכסים דיגיטאליים, בראשה יעמוד הכלכלן הראשי של הרשות, אילן גילדין, תלמד ותאפיין מוצרי השקעה מסוג זה, תבצע סקירה השוואתית של הדין המתעדכן במדינות מפותחות ותמליץ על מתווה מדיניות רגולטורית ביחס אליהן, תוך חתירה לאיזון בין הגנה על משקיעים מהציבור לבין עידוד גיוון מוצרי השקעה וחדשנות. הוועדה מונתה בהמשך ישיר לפעילות הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות דיגיטאליים (ICO) לציבור שהמלצותיה פורסמו באתר רשות ניירות ערך.

מדינת ישראל נחשבת למובילה עולמית בתחום הבלוקצ'יין, הטכנולוגיה שעומדת בבסיס נכסים אלה, כפי שנסקר בהרחבה בדוח הוועדה שמונתה ברשות ניירות ערך לקידומם ולמיסודם של שווקים דיגיטאליים בישראל שפורסם לציבור בחודש ינואר 2020. על פי מסקנות הוועדה, טכנולוגיה לרישום מבוזר (DLT) בתחומי רישום וסליקה של ניירות ערך, טומנת בחובה פוטנציאל משמעותי לקידום שוק ההון הישראלי. בין היתר, שילוב הטכנולוגיה בתחומים אלו, עשוי להביא לצמצום עלויות מסחר ללקוחות הקצה, להפחתת סיכונים סיסטמיים למשק ולקידום סביבה טכנולוגית אשר תעודד חדשנות פיננסית.

מאז הוגשו המלצות הוועדה, בוצעו על ידי הרשות צעדים משמעותיים ליישמן. בראשם פרסום תזכיר החוק בנוגע לבורסה ייעודית, פרסום קול קורא המזמין יזמים להציג הצעות להקמת פלטפורמות דיגיטאליות, הכללת הנושא בתכנית הפיילוטים בתחום הפינטק ופרסום עמדה משפטית בנוגע לחברה העוסקת בתחום.

לצד צעדים אלו, עלה צורך בהגברת הוודאות בנוגע לאסדרה של מערכות רישום וסליקת ניירות ערך חדשניות שיעניקו שירותים למערכות מסחר מסוגים שונים, ובכלל זה לבורסה ייעודית שתוקם בעתיד. מכיוון שקידום מתווה מגובש ושקוף בהיבט זה הכרחי להתפתחות שווקים דיגיטאליים בישראל, הוחלט על מינוי ועדה, בראשות מנהל יחידת זירות סוחר, אסף ארז, שתעסוק בקידום שירותי רישום וסליקת ניירות ערך בשווקים דיגיטאליים בישראל.

שימוש בטכנולוגיה מבוססת DLT עשוי להביא לשינוי משמעותי בתהליכי הסליקה ובזהות הגורמים האמונים על ביצוע תפקידי המסלקה השונים. כמו כן, שלבים מסוימים במנגנון הסליקה עשויים להצטמצם או להתייתר.

במסגרת עבודתה, תמפה הוועדה מודלים אפשריים לעיצוב מערכות סליקה מבוססות DLT. בכלל זה תבחן הוועדה את היתרונות הטמונים בשימוש בשקל דיגיטאלי (CBDC) לצורך העברה בטוחה ומהירה של תשלום כסף כנגד ניירך ערך וההיפך (DvP). הוועדה תנתח את האתגרים שמודלים אלה מציבים ביחס לדין הקיים ולעקרונות הסליקה ותבחן הצעות אופרטיביות להתמודדות עמם.

הנחת תשתית רגולטורית תאפשר הקמה של פלטפורמות מסחר וסליקה חדשות אשר עשויות ליצור הזדמנות לשילוב של חברות פינטק ישראליות בעולם השירותים והתיווך הפיננסי. שילוב של חברות אלו יביא בשורה לשוק ההון הישראלי, הן בהיבט עלויות השירותים הפיננסים והן בהיבטי מאפייני שירותים אלו. ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים