כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה "קול קורא" לציבור יועצי השקעות ומנהלי תיקים להציע שאלות לבחינת הרישוי

‏15 מרץ, 2021

‏ב' ניסן, תשפ"א

רשות ניירות ערך פרסמה היום  (15.03.2021) "קול קורא" לציבור יועצי השקעות ומנהלי תיקים להציע שאלות לבחינת הרישוי מקצועית א'.

בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, אחד התנאים לקבלת רישיון הוא עמידה בבחינת רישוי מקצועית א' אשר נערכת מטעם רשות ניירות ערך.

הרשות פועלת, מעת לעת, לגוון את מאגר השאלות של הבחינה, על מנת להתאים ככל הניתן את השאלות להתפתחויות השוטפות בשוק ההון הישראלי ולעבודתו של בעל הרישיון. לכן, הרשות פונה לציבור בעלי הרישיון, בבקשה להציע נושאים ונוסחים לשאלות שייכללו בבחינת רישוי מקצועית א'.

הרשות רואה בציבור בעלי הרישיון גורם מקצועי, מנוסה ובקיא בתחומי שוק ההון והפיננסים, שיכול לסייע להעשיר את נושאי השאלות בבחינה ולקרב אותה יותר לשיטות הנהוגות בעבודתו של בעל הרישיון. על כן, מזמינה הרשות את ציבור בעלי הרישיון לנסח ולהגיש שאלות עבור הבחינה מקצועית א', בשים לב לדגשים הבאים:

1.לצד השאלה המוצעת יש לציין את נושא השאלה.

2.על השאלות להיות מנוסחות בצורה בהירה ובמבנה של שאלות רב ברירה. דוגמאות לשאלות ניתן למצוא במאגר בחינות רישוי, המפורסם באתר הרשות.

3.על השאלות להיות מותאמות, ככל הניתן, לעבודתו היומיומית של בעל הרישיון ולסוגיות עמן הוא מתמודד.

4.אין להשתמש בשאלות אשר הופיעו בבחינות רישוי קודמות.

שאלות שיימצאו מתאימות על ידי סגל הרשות והגורמים המקצועיים, ישולבו במסגרת הבחינה מקצועית א', לאחר שייערכו ויותאמו לדרישות הרשות. מועד אחרון להגשת הצעות לשאלות הינו 30 באפריל 2021

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים