כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה "קול קורא" לעורכי מדדים להגשת הצעות למדד בנקים שיענו על הוראות הדין שחלות על קרנות הנאמנות
 

‏8 מרץ, 2021

‏כ"ד אדר, תשפ"א

רשות ניירות ערך פרסמה היום  (08.03.2021) "קול קורא" לעורכי מדדים ישראלים ובינלאומיים, בעלי ניסיון, להגיש הצעות לבניית מדד המתייחס לפעילות הבנקאית בישראל שיענה על הוראות הדין שחלות על קרנות הנאמנות. הרשות רואה חשיבות רבה בביזור הריכוזיות החריגה המאפיינת את מדד ת"א בנקים-5 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד החדש ישמש כנכס מעקב עדכני לקרנות הנאמנות אשר נדרשות לעמוד בתנאי הפיזור המינימאליים של הנכסים המרכיבים את המדד, על פי הוראות הדין.

מדד ת"א בנקים-5, מורכב ממניות חמשת הבנקים הגדולים בישראל, כאשר משקל כל אחד משני הבנקים הגדולים בישראל, בנק הפועלים ובנק לאומי, עולה על 25% משווי התאגידים הנכללים במדד, ומגיע יחד כדי קרוב לשני שלישים ממנו. המדד משמש כיום נכס מעקב לארבע קרנות סל, וזאת מכוח הוראה זמנית המאפשרת זאת, אך עתידה לפקוע בחודשים הקרובים. ההוראה הזמנית החריגה את מדד הבנקים מהוראות הדין הקובעות את מגבלת שיעור החשיפה לתאגיד מסוים בקרן ל-25% מהשווי הנקי של נכסיה. עדכון וחידוש מדד הבנקים מתבצע במסגרת ההיערכות לפקיעת ההוראה הזמנית (6 ביולי 2021) אשר העניקה זמן התארגנות למנהלי קרנות הסל שעקבו אחרי מדד הבנקים, בהמשך לרפורמה והמעבר מתעודות סל לקרנות סל.

בהתאם לאמור, יש לעדכן את המשקולות של הנכסים המרכיבים את מדד הבנקים באופן שיעמדו בהוראות הדין החלות על קרנות הנאמנות, לרבות הכנסת פעילויות נוספות הקשורות בפעילות הסקטור הבנקאי. בהתאם לכך, פונה הרשות לעורכי מדדים להגשת הצעות לבניית מדד התואם עקרונות אלו.

המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים