כניסה

רשות ניירות ערך קיימה תרגול מתקפת סייבר ובמרכזו אירוע דרישת כופרה

‏14 פברואר, 2021

‏ב' אדר, תשפ"א

רשות ניירות ערך קיימה היום  (11.2.2021) תרגול בנושא מתקפת סייבר, ובמרכזו אירוע דרישת כופרה, במטרה לשפר את המוכנות של שדרת ההנהלה בהתמודדות עם אירועים מסוג זה. התרחישים כללו מקרים הקשורים במערכות המידע של הרשות ומקרים הקשורים בגופים המפוקחים על ידה.

במסגרת התרגול שדרת ההנהלה התמודדה עם אתגרים פיננסיים הנובעים מהתממשות סיכון סייבר ובחנה את תהליכי קבלת ההחלטות, בהתייחס לתרחישים המגוונים שהוצגו בפניה.

התרגיל התקיים בהסתייע עם מומחי סייבר מחברת אבן דנן, המייעצת לרשות במסגרת היערכותה להתמודדות עם סיכוני סייבר.

מנכ"ל רשות ניירות ערך, עו"ד עודד שפירר, התייחס ואמר: "רשות ניירות ערך, הרגולטור שאמון על עניינם של ציבור המשקיעים בשוק ההון הציבורי, משקיעה משאבים רבים בהטמעת מנגנוני הגנה על מערכות המידע שלה. הרשות נמצאת בתהליך מתמיד של שיפור המוכנות והתרגיל היווה אבן דרך נוספת בבניית יכולותיה לחירום. ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות אינן מותירות מקום לשאננות ולכן הרשות פועלת באופן שוטף להיערכות ולתרגול התמודדות עם סיכוני סייבר. למדנו את האירועים שהתרחשו לאחרונה במשק והפקנו לקחים – אנו רואים בהיערכות לחירום, ככלל ולהתמודדות עם סיכוני סייבר, בפרט חשיבות רבה ולכן מרכזים מאמצים להיערכות כדרך קבע".

MANKAL.jpg

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים