כניסה

רשות ניירות ערך הודיעה למנהלי הקרנות לפעול לעדכון הרכב מדד הבנקים כדי לעמוד בתנאי הפיזור הנדרשים על פי דין

 ‏13 ינואר, 2021

‏כ"ט טבת, תשפ"א

רשות ניירות ערך, בראשות היו"ר ענת גואטה, הודיעה למנהלי הקרנות כי עליהם לפעול לכך שהרכב מדד הבנקים יותאם באופן שיאפשר להם לעמוד בתנאי הפיזור המינימאליים על פי דין. הנחיה זו ניתנה נוכח הריכוזיות החריגה של מדד בנקים וכחלק מההיערכות לקראת פקיעתה של הוראה זמנית בעניין זה בתחילת חודש אפריל 2021.

מדד ת"א בנקים-5 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב הינו מדד הכולל את מניות חמשת הבנקים הגדולים בישראל. מדובר במדד ריכוזי באופן חריג – מעבר למספר ניירות הערך הנמוך הכלול בו, משקלם של שני הבנקים הגדולים בישראל, בנק הפועלים ובנק לאומי, הוא כ-65% ממנו. מדובר בשיעור גבוה וחריג הן ביחס למקובל בעולם והן ביחס לכללים שהבורסה מחילה ביחס למדדים שאותם היא עורכת, כאשר מדדי השקעה אשר נעקבים על ידי מוצרי השקעה פאסיביים נדרשים למספר גדול יותר של ניירות ערך ברמת פיזור גבוהה יותר.

ככלל, הדין החל על קרנות סל וקרנות מחקות פתוחות אוסר על חשיפה גבוהה מ-25% מכספי הקרן לנייר ערך מסוים, ומחייב פיזור מינימאלי של ההשקעה במספר ניירות ערך. במסגרת הרפורמה בענף תעודות הסל שנכנסה לתוקף לפני כשנתיים, ומתוך רצון לאפשר את המשכיות פעולתם של מוצרי ההשקעה בענף, פרסמה הרשות הוראה זמנית המאפשרת לקרנות סל, אשר החליפו  תעודות הסל, לעקוב אחר מדד הבנקים על אף שאינו עומד בהוראות הדין. הוראה זמנית זו תפקע בתחילת חודש אפריל 2021. נכון להיום מנוהלות קרנות העוקבות אחר מדד הבנקים בשווי כולל של כ-7 מיליארד ש"ח.

מצד אחד, מעבר למגבלה הנובעת מהוראות הדין, ריכוזיות כה חריגה של מדד אינה דבר רצוי, מנגד, מדובר במדד ייחודי לסקטור הבנקאי, שהוא סקטור ריכוזי ומבוסס, אשר מרכז השקעות ציבור בהיקף ניכר. משכך, הרשות מבקשת שלא למנוע השקעה בו או לגרום לשינויים קיצוניים בו, אלא להביא לפתרון מאוזן. על כן, הרשות סבורה כי ניתן להכניס שינויים בהרכב המדד אשר יאפשרו לקרנות הסל להשקיע בו, תוך שמירה על מיצובו כמייצג הסקטור הבנקאי ותוך מיתון הסיכון הנובע מהריכוזיות הנוכחיות הקיימת בו.

לאור זאת, הודיעה הרשות למנהלי הקרנות כי לאור פקיעתה הצפויה של ההוראה הזמנית, יהיה עליהם לוודא כי יחולו בהרכב מדד ת"א בנקים-5 ובהרכב כל מדד אחר הנעקב על ידי קרן בניהולם, אשר חופף בהרכבו למדד זה, השינויים הנדרשים על מנת שהקרנות העוקבות אחריהם יעמדו בתנאי פיזור מינימאליים, הכוללים מגבלת משקל של 22.5% לכל נייר ערך, ובכל מקרה לא יותר מ-25% בין מועדי העדכון של משקולות המדד, וכי משקלן של חמש המניות הגדולות במדד לא יעלה על 85% מהרכב המדד. באופן זה, עתיד המדד שיחליף את מדד הבנקים לאזן בין שני ערכים שראוי שיתקיימו במדד - פיזור נאות וייצוג הפעילות אליה הוא מתייחס.

במקביל לאמור לעיל, שיקפה הרשות למנהלי הקרנות כי מאחר שמדובר במדד בעל מאפיינים חריגים, אין בהחלטתה לעניין זה כדי לקבוע מסמרות לעניין דרישת הפיזור הנדרשת במדדים אחרים.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים