כניסה

רשות ניירות ערך צירפה חברי מליאה חדשים
 

‏7 פברואר, 2021

‏כ"ה שבט, תשפ"א

רשות ניירות ערך צירפה חברי מליאה חדשים. חברי המליאה מתמנים על ידי שר האוצר והם מייצגים אוכלוסייה מגוונת, חלקם מקרב הציבור, מקרב עובדי המדינה; אחד הינו עובד בנק ישראל.

חברי המליאה החדשים הם רו"ח חוסאם בשארה, רואה חשבון ודירקטור בחברות ציבוריות, המשמש נציג ציבור וד"ר ליאור פור-דוד, נציג משרד האוצר, המשמש כסגן בכיר לחשב הכללי המנהל את חטיבת המאקרו והתקציב.

מליאת הרשות מתכנסת על פי רוב אחת לחודש ובמסגרת פעילותה השוטפת, עוסקים חבריה באמצעות ועדות, בין היתר, בנושאים הבאים: בקשות למתן היתר לפרסום תשקיפים; עניינים הנוגעים לפיקוח על הבורסה ועל זירות הסוחר; כספי הרשות ותקציבה; ביקורת פנים; מתן רישיונות והיתרים על פי חוק הקרנות, חוק הדירוג וחוק ייעוץ השקעות; עיצומים כספיים; ומימון תביעות ייצוגיות ונגזרות.

להלן פירוט חברי המליאה: יו"ר רשות ניירות ערך - ענת גואטה, נציג הציבור - רו"ח ועו"ד האני חאג' יחיא, נציגת ציבור – עו"ד פנינה גיא (לשעבר מנהלת אכיפה ברשות), נציג בנק ישראל – מר מיקי קהן, יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה - עו"ד שלומית ברנע-פרגו, יועץ משפטי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – עו"ד ברוך לוברט, המשנה ליועמ"ש משרד האוצר - עו"ד מיכל עקביה.

מידע אודות חברי המליאה ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך.​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים