כניסה

רשות ניירות ערך פרסמה מחקר בנושא התפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון

‏8 דצמבר, 2020

‏כ"ב כסלו, תשפ"א

רשות ניירות ערך, בראשות ענת גואטה, פרסמה היום (08.12.2020) מחקר בנושא התפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון. המחקר, שבוצע על ידי המחלקה הכלכלית בניהולו של הכלכלן הראשי אילן גילדין, נועד לבחון את המגמה המסתמנת, במסגרתה גוברת הריכוזיות בהקצאת ההון והאשראי במשק. שליטת מספר הולך וקטן של גורמים על הקצאת ההון והאשראי עלולה להשפיע לרעה גם על היבטים שונים בשוק ההון בישראל. רשות ניירות ערך יזמה את המחקר על מנת להתריע על מגמות אלו ולבחון נתיבי פתרונות אפשריים.

בין הנתונים שעולים מהמחקר נמצא כי בעשור האחרון היקף הנכסים של הגופים המוסדיים הוכפל לשני טריליון ₪ זאת בזמן שגודלו של שוק המניות נשאר ברמה דומה; שווי אחזקות המשקיעים המוסדיים מתוך הכמות הצפה של שוק המניות המקומי גדל לכ-36% (יוני 2020), מרמה של 25% לפני כעשור, זאת בזמן שמספר הגופים המנהלים הלך וירד בעשור האחרון. כיום 11 גופים שולטים בכ-90% מסך כספי הציבור לעומת כ-15 גופים לפני כעשור. עוד נמצא, כי במהלך העשור האחרון שווי הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הישראליות יותר מהוכפל. על פי נתוני יוני 2020, שווי הנכסים הכולל עומד על כ-900 מיליארדי (כ-43% מסך כספי הציבור המנוהלים וכ-64% מהתמ"ג), כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע עומד על כ-13%. אם מוסיפים לכך את נתוני קופות הגמל, אשר במידה רבה משמשות כמוצר תחליפי לקרנות הפנסיה, יסתכם השווי הכולל של כ-1.4 טריליון ₪ ובקצב גידול שנתי ממוצע של כ-10%.

ממצאי המחקר מראים כי המשקיעים המוסדיים הפכו לכוח דומיננטי הולך וגדל בשוק ההון הציבורי המקומי. בו בזמן, חלק מגופים אלו (חברות הביטוח) מתאפיינים בריכוזיות גבוהה כבר עתה בהיבט של היקף הנכסים המנוהלים על ידם ביחס לגדלם היחסי בשוק ההון. המגמות עליהן מצביע המחקר ובראשן הגידול בהיקף האחזקות של המשקיעים המוסדיים ביחס לשווי השוק הציבורי המקומי, הנתח היחסי שתופסים המשקיעים המוסדיים משווי השוק הציבורי וההשפעות הנובעות מכך הן בעלות פוטנציאל התעצמות גם בעשור הבא. ככל שהמגמות המתוארות במחקר אכן ימשכו, צפויים המשקיעים המוסדיים בישראל לשלוט על חלק משמעותי מהקצאת האשראי וההון למשקי הבית ולעסקים.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "הגופים המוסדיים הפכו לבנקים החדשים של המגזר העסקי בישראל. אנו רואים מספר מועט של גופים מוסדיים מרכזים בידיהם כח והשפעה רבה על הקצאת המקורות במשק והפעילות בשוק ההון. ישראל, מדינה צעירה, צמאה לשינויים מבניים שיובילו לשוק הון משוכלל ומתקדם. בחלוף למעלה מעשור מאז הרפורמה המבנית של בכר הגיע הזמן לחשוב על רפורמה משמעותית נוספת שתפעל להגביר את התחרות על מנת להגדיל את כמות השחקנים המוסדיים הפעילים בשוק ההון, מה שצפוי לתרום ליעילות השוק בהיבטי תמחור, נזילות והקצאה נכונה של מקורות. עלינו לפעול במגוון דרכים, ובין היתר לאפשר לציבור החוסכים בישראל לבחור במנהלי השקעות בינלאומיים שיאפשרו גם את כניסתם לשוק המניות המקומי, לבחון אפשרות להגברת התחרות באמצעות עידוד כניסת משקיעים מוסדיים זרים לפלחי שוק המנוהלים בלעדית על ידי המשקיעים המוסדיים המקומיים".

להלן כיווני פעולה מרכזיים שעשויים לשנות מגמות אלו:

  • - עידוד הקמה של גופים מוסדיים נוספים.

  • - עידוד כניסתם של גופים מוסדיים בינלאומיים זרים כמשקיעים אקטיביים בשוק המניות המקומי כמנוע נוסף לנזילות, לתמחור נכסים ולהשקעה במגוון רחב יותר של מניות.

  • - בחינה הקמת ועדה ציבורית שתדון בהכנסת תחרות מצד גופים מוסדיים זרים מובילים לפלחי שוק המנוהלים בלעדית על ידי הגופים המוסדיים המקומיים, דוגמת ניהול כספים פנסיוניים, וזאת לצורך חשיפת החוסך הישראלי למגוון רחב יותר של מנהלי השקעות, סגנונות ואפיקי השקעה.

  • - עידוד הגדלת הכמות הצפה בשוק ההון המקומי והקטנה נוספת של נתח בעלי השליטה בחברות הנסחרות.

  • - עידוד עשיית שוק על ידי הבנקים והבאת עושי שוק בינלאומיים.

הדוח המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך, בקישור המצורף:

https://bit.ly/33EreE8​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים