כניסה

רשות ניירות ערך משיקה את "הצבע-הון" - מערכת הצבעות אלקטרונית

‏29 יוני 2015

‏י"ב תמוז תשע"ה

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך משיקה את "הצבע-הון" מערכת הצבעות אלקטרונית

למעלה מ-58% מציבור מחזיקי ניירות הערך מוותר על זכותו לקחת חלק ולהצביע באסיפות בעלי מניות; למעלה משליש מההחלטות נתקבלו כאשר שיעור הציבור שהשתתף בהן היה נמוך מ-30% מסך הציבור באותן חברות.

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע: "המערכת מנגישה את האסיפות של החברות לציבור מחזיקי ניירות הערך ומאפשרת לו להשתתף בקלות באסיפות השונות. חשוב לנו שציבור מחזיקי ניירות הערך יוכל לקחת חלק פעיל ולממש את זכותו כשותף בחברות הציבוריות".

נתן הרשקוביץ, מנהל מחלקת מערכות מידע ברשות ני"ע: "המערכת האלקטרונית בעלת ממשק ידידותי המאפשר לכל מחזיק נייר ערך ליטול חלק בהצבעה בצורה ברורה ופשוטה. זו מערכת חשובה שתשנה את נוהגי ההצבעה בחברות הציבוריות".

----

רשות ניירות ערך משיקה היום קמפיין פרסום למערכת ההצבעות האלקטרונית שהקימה לטובת הציבור הרחב המחזיק בניירות ערך. המערכת שנקראת "הצבע הון"  תאפשר למחזיקי ניירות ערך להצביע באופן אלקטרוני באסיפות השונות ותייתר את הצורך להגיע פיסית לאסיפות עצמן. על פיתוח המערכת הופקדה מחלקת מערכות מידע ברשות ניירות ערך בניהולו של מר נתן הרשקוביץ.

ברשות מציינים כי לבעלי המניות בחברה ציבורית תפקיד משמעותי בתהליכי קבלת החלטות בחברה. חוק החברות קובע כי מגוון החלטות שמתקבלות על ידי הדירקטוריון זקוקות לאישורם של בעלי המניות. בחלק מאותן החלטות  - אלו שיש בהן חשש לניגוד אינטרסים בין בעל השליטה לציבור בעלי המניות -  הגורם שקיבל את זכות ההכרעה הם בעלי המניות מקרב הציבור, כאלה שאין להם עניין אישי באישור אותה עסקה או החלטה.

עסקאות והחלטות שכאלה כוללות בין היתר: עסקאות חריגות עם בעלי שליטה ותנאי כהונה והעסקה של בעלי שליטה או קרוביהם, אישור של יו"ר המכהן גם כמנכ"ל, מינוי דח"צים ועוד. משמעות הוראה חוקית זו היא כי לציבור המשקיעים שאינו קשור לבעל השליטה ואין לו עניין אישי יש חשיבות מכרעת בקבלת החלטות משמעותיות בנוגע לחברה.

עד כה עמדו בפני המצביעים שלוש דרכים לממש את זכותם להצביע: התייצבות פיסית לאסיפה; הצבעה באמצעות שלוח (מיופה כוח) והצבעה באמצעות כתב הצבעה. עם זאת, הציבור הרחב מיעט להשתתף בתהליכי הצבעה. אחת הסיבות לכך היא התהליך הבירוקרטי המסורבל – הצורך לפנות באופן אקטיבי לחבר הבורסה כדי לקבל אישור בעלות במניות ואז לטרוח ולמלא את כתב ההצבעה (או למנות מיופה כוח) ולשלוח אותו לחברה עד 72 שעות לפני ההצבעה. משכך הציבור הרחב מיעט להשתתף בתהליכי הצבעה והותיר את המגרש למשקיעים המוסדיים שמחויבים על פי דין להצביע בכל אסיפה שבה הם יכולים להכריע.

מנתונים שנאספו ברשות ניירות ערך על הצבעות שהתקיימו בין השנים 2015-2012, המתבססים על תוצאות הצבעה בכ-3700 החלטות שעמדו על סדר היום בהן נדרשה החברה לקבל את אישור בעלי המניות מקרב הציבור (אלו שאין להם עניין אישי), עולה כי בממוצע 58% מקרב הציבור בחברות הללו כלל לא מימשו את זכותם להצביע. יודגש כי ב-42% שמימשו את זכותם נכללים בין היתר הגופים המוסדיים שמחוייבים לפי החוק להצביע, כך שניתן להסיק כי אחוז  ההשתתפות של הציבור (בניטרול המוסדיים) שבחר להיות מעורב בקבלת החלטות הינו נמוך עוד יותר (מתוך כלל הציבור בחברה בניטרול המוסדיים).

נתון מעניין נוסף הינו שלמעלה משליש מההחלטות הללו (כ-1400 החלטות) התבצעו כאשר שיעור הציבור שהשתתף בהן היה נמוך מ-30% מסך הציבור באותן חברות.

מערכת ההצבעות האלקטרונית (הצבע-הון) צפויה לשנות את כללי המשחק. המערכת תנגיש את יכולת ההצבעה באמצעות אתר האינטרנט, מכל מקום, גם מביתו של המשקיע. היא תאפשר לציבור להצביע מבלי שיאלץ לפנות לקבלת אישורי בעלות מהבנק ומבלי הצורך לטרוח ולשלוח בפקס או בדואר כתבי הצבעה וכל זאת עד שעות ספורות לפני מועד האסיפה. רשות ניירות ערך מאמינה כי כעת, עם השקת מערכת ההצבעות והקלות בה ניתן להשתתף באסיפה תהפוך את ההשתתפות לאטרקטיבית יותר, וציבור המשקיעים יהפוך פעיל יותר ומשפיע יותר באסיפות הכלליות.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים