כניסה

מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ני"ע יצאה לדרך

‏17 יוני, 2015

‏ל' סיון, תשע"ה

הודעה לעיתונות

מערכת ההצבעות האינטרנטית של רשות ני"ע יצאה לדרך

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר: "מערכת ההצבעות האינטרנטית אשר החלה לפעול היום, תחזק את כוחם של בעלי מניות המיעוט, לצד הגופים המוסדיים, להשפיע על ההחלטות המובאות לאישור האסיפות הכלליות, כגון עסקאות עם בעלי עניין ושכר"

החל מהיום, יום רביעי, ה-17.6.15, יוכלו משקיעים בעלי מניות, כתבי אופציה ויחידות השתתפות, להצביע באסיפות שבהן הם זכאים להצביע, באמצעות האינטרנט. מהלך זה נועד לעודד משקיעים לממש את זכויות ההצבעה שלהם באסיפות וע"י כך להביא להגברת מעורבותם בקבלת החלטות.

נכון להיום, שיעור השתתפות הציבור בקבלת ההחלטות בתאגידים המדווחים, ובכלל זה בחברות הציבוריות, נמוך. הסיבות לכך מגוונות, ובין היתר נוגעות לכך שהליך ההצבעה, הדורש ככלל קבלת אישורי בעלות בניירות הערך מחברי הבורסה, הנו מסורבל.

רשות ניירות ערך השלימה את הקמת מערכת ההצבעות האינטרנטית לאחר שהשקיעה משאבים וזמן רב בהקמתה כשירות למשקיעים בשוק ההון, וכצעד נוסף בשמירת עניינם. היא נועדה להוסיף על הדרכים הקיימות כיום למחזיקים בניירות ערך להצביע באסיפות וייחודה הוא בקלות ובנגישות השימוש בה. מדובר בערוץ נוסף, נוח, זמין באופן רציף בכל שעות היממה וידידותי למשתמש. אחד היתרונות הבולטים בערוץ זה הוא שהמחזיק אינו נדרש להשיג אישור בעלות בנייר ערך מאת חבר הבורסה, אלא המערכת דואגת לכך באופן אוטומטי.

בתוך כך, מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך פרסמה הנחיות לחברות המפוקחות אודות אופן פעילותן בעניין זימוני אסיפות, במטרה להבטיח את הפעילות התקינה ולאפשר את ההצבעות באופן המיטבי.

להלן קישורית להנחיות האמורות באתר הרשות:

לצפיה בהנחיות הקליקו כאן.

בעוד כמספר חודשים, לאחר כניסתן לתוקף של התקנות הנוספות המסדירות את ההצבעות באסיפות של תעודות התחייבות, אשר אושרו היום בוועדת הכספים, ניתן יהיה להצביע במערכת האינטרנטית גם באסיפות אלה.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "מערכת ההצבעות האינטרנטית אשר החלה לפעול היום, תחזק את כוחם של בעלי מניות המיעוט, לצד הגופים המוסדיים, להשפיע על ההחלטות המובאות לאישור האסיפות הכלליות, כגון עסקאות עם בעלי עניין ושכר." פרופ' שמואל האוזר הודה ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, על תרומתו הרבה לקידום והשלמת המהלך בכנסת ה-18, ה-19 וה-20, כיו"ר ועדת הכספים ויו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים