כניסה

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירהבעניינם של משה גולדמן, שאול מאור והדר אושרת לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
 

‏04 נובמבר 2015

‏כ"ב חשון תשע"ו

הודעה לעיתונות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה את תיק החקירה

בעניינם של משה גולדמן, שאול מאור והדר אושרת לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר העבירה לאחרונה למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) את תיק החקירה בעניינם של משה גולדמן, שאול מאור והדר אושרת. תיק החקירה כולל פרשיות המבססות חשד לביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, עבירות חמורות מחוק העונשין ובהן עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירות על פי סעיפים 3 ו-4 בחוק איסור הלבנת הון.

להלן החשדות שעמדו בבסיס החקירה כפי שתוארו בבקשת השחרור בתנאים עם פתיחתה:

על פי החשד, הפעילות העבריינית שהתבצעה בין השנים 2008-2013, הביאה לגריפת רווחים אסורים בהיקף כספי של לפחות 11 מיליון ₪ לכיסם של החשודים על חשבון כספי העמיתים עליהם היו אמונים. פעילות זו נעשתה באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות ופעולות מסחר מוכוונות שער בהיקפים משמעותיים תוך ניצול מעמדם ותפקידם של החשודים בשוק ההון וכן תוך טשטוש והסתרה של חלוקת הרווחים האסורה שכללה שימוש בחשבונות בני משפחה ומקורבים הן בארץ והן בחו"ל.

שלושת החשודים המרכזיים הינם:

משה גולדמן – בתקופה הרלוונטית לחקירה, כיהן כמנהל ההשקעות הראשי בקופת הגמל "גדיש" בבית ההשקעות פסגות. בשלהי 2010 עבר לכהן כסמנכ"ל מנהל תחום כספי עמיתים באגף ההשקעות במנורה מבטחים.

שאול מאור – מבעליו של בית ההשקעות מאור לוסקי אחזקות בע"מ העוסק בניהול תיקים וקרנות נאמנות.

הדר אושרת – משנת 2004 עבד כמנהל חדר מסחר ב-Deutsche Bank Israel.

 

פרשת העסקאות המתואמות:

על פי החשד, ניצל גולדמן את תפקידו בפסגות על מנת ליצור עסקאות מתואמות מוכוונות שער מול חשבונות פרטיים במאור לוסקי שנוהלו על ידי שאול מאור. על פי ממצאי החקירה, הפעילות התרמיתית יצרה רווחים מובנים בהיקף של מיליוני שקלים בחשבונות הפרטיים במאור לוסקי על חשבונם של עמיתי קופות הגמל שנוהלו בבית ההשקעות פסגות. זאת ועוד, בתקופה הרלוונטית לחקירה תיאם מאור עם גולדמן רכישת ניירות ערך שונים כאשר הוא מודע לכך שאותם ניירות ערך יירכשו בהמשך על ידי חשבונות פסגות. בדרך זו ביצעו בין חשבונות פסגות לבין החשבונות הפרטיים במאור לוסקי מאות עסקאות מתואמות בדפוס פעולה קבוע המתאפיין לרוב ברכישת ניירות ערך במהלך המסחר ומכירתם תוך זמן קצר בשער גבוה יותר לחשבונות פסגות. דרך פעולה זו הניבה רווח מובטח לחשבונות הפרטיים במאור לוסקי.

על פי ממצאי החקירה, דפוסי פעולה אלה הביאו להשפעה על השער ולגריפת רווחים תרמיתיים בחשבונות הפרטיים במאור לוסקי, וזאת על חשבון חשבונות הלקוחות בפסגות. לפי החשד, גולדמן הוא זה שביצע את הפעילות המתואמת מצידה של פסגות מול החשבונות הפרטיים שבשליטת מאור, פעילות שהביאה לרווח תרמיתי המסתכם בלמעלה מ-2.5 מיליון ₪, אותו חלקו גולדמן ומאור באופן מתוחכם ומסווה באמצעות חשבונות בארץ ובחו"ל.

 

פרשת ההפצות:

על פי החשד, פעלו החשודים אשרת, מאור וגולדמן באופן תרמיתי בניירות ערך לפחות בארבע הזדמנויות שונות במהלך שנת 2008 שעניינן מכירות אחזקות של דסק"ש לדויטשה בנק, מתוך כוונה שדויטשה בנק תמכור לאחר מכן את ניירות הערך בשוק ו/או לחשבונות פסגות.

על פי החשד, קודם ביצוע ההפצות על ידי דויטשה, עליהן הופקד אושרת, דאג האחרון לעדכן את מאור אודותיהן. בעקבות מידע זה פעל מאור באחת משתי הדרכים הבאות:

 1. ביצוע מכירות בחסר (שורט) באחד מהחשבונות הפרטיים. סמוך לאחר מכן, ומתוקף תפקידו, מכר אושרת מחשבון דויטשה את ניירות הערך במחירים נמוכים ממחיר המכירות בחסר אותן ביצע מאור בחשבונו. פעילות זו אפשרה למאור לסגור את הפוזיציה ברווחים משמעותיים אותם חלק עם אושרת. על פי החשד, הסתיר אושרת ממנהליו את עובדת היותו צד לעסקאות אלה ובכך קיבל את הסכמתם לביצוע הפעילות מבלי שהביאו בחשבון את העובדה כי הוא חולק יחד עם מאור את הרווחים התרמיתיים בפעילות זו.
 2. מכירת ניירות הערך בהיקפים של מאות מיליוני ₪ כאשר רובם ככולם נמכרים בתיאום ובידיעה של גולדמן לחשבונות פסגות תוך שפעילות זו מותירה רווח של מיליוני ₪ אותם חילקו החשודים זה עם זה.
   
  על פי החשדות שעמדו בבסיס החקירה כפי שתוארו בבקשת השחרור בתנאים עם פתיחתה, מאירועים אלו גרפו שלושת החשודים רווח המסתכם בסך העולה על 8.7 מיליון ₪ אותו חלקו זה עם זה באופן מתוחכם ומוסווה לרבות שימוש בחשבונות "קש" לרבות כאלה המתנהלים מחוץ לגבולות ישראל.
   
  הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה.
  לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים