כניסה

אושרה יוזמת שר האוצר ויו"ר רשות ניירות ערך לעידוד התחרות בניהול חשבונות ניירות ערך ללקוחות פרטיים
 


הודעה לעיתונות

אושרה יוזמת שר האוצר ויו"ר רשות ניירות ערך

לעידוד התחרות בניהול חשבונות ניירות ערך ללקוחות פרטיים

שר האוצר משה כחלון: "צעד חשוב לעידוד התחרות"

ועדת חוק, חוקה ומשפט אישרה הבוקר את יוזמת שר האוצר ויו"ר רשות ניירות ערך לתיקון צו איסור הלבנת הון לטובת עידוד התחרות של חברי הבורסה שאינם בנקים עם הבנקים במתן שירותים ללקוחות פרטיים

ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, בראשות ח"כ ניסן סלומיאנסקי, אישרה היום את יוזמת שר האוצר ויו"ר רשות ניירות ערך בדבר תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינם בנקים, שמטרתו עידוד התחרות בפעילות המסחר בניירות ערך של לקוחות פרטיים.

עיקר פעילות המסחר בניירות ערך של הלקוחות הקמעונאיים בישראל נעשית באמצעות הבנקים. למרות תעריפי העמלות האטרקטיביים המוצעים על ידם כבר היום ללקוחות אלה, חברי בורסה שאינם בנקים אינם מצליחים להתחרות באופן משמעותי במערכת הבנקאית, זאת בין היתר בשל העובדה שאין להם סניפים הפרוסים ברחבי הארץ, מה שיוצר נגישות נמוכה של לקוחות פרטיים אליהם. דרישת צו איסור הלבנת הון לזיהוי פנים אל פנים של לקוח בטרם פתיחת חשבון, מכבידה עוד יותר על חברי הבורסה שאינם בנקים בבואם לגייס לקוחות אלה.

מטרת התיקון היא להרחיב את האפשרות של חברי הבורסה לפתוח ללקוחותיהם חשבונות מבלי שהלקוחות יצטרכו להגיע אליהם פיזית לצורך זיהויים. התיקון יאפשר ללקוחות להעביר את כספם מחשבון קיים שיש להם בתאגיד בנקאי לחשבון חדש בחבר הבורסה ב"מערכת סגורה", כלומר, הכספים יצאו מחשבון בנק של הלקוח ובסופו של דבר יחזרו לאותו חשבון בנק. היות והלקוח ממילא זוהה כבר על ידי התאגיד הבנקאי בעת פתיחת חשבון הבנק שלו, ניתן להקל בזיהויו בעת פתיחת החשבון אצל חבר הבורסה. 

בתיקון לצו מוצע לאפשר לחברי הבורסה לפתוח שלושה סוגי חשבונות במערכת סגורה, ללא צורך בזיהוי מלא של הלקוח: חשבון קסטודיאן (משמורת) המשמש רק לביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, ללא מתן שירותי המשמורת; חשבון במסגרתו יוכל חבר הבורסה להעניק רק שירותי משמורת לפיקדונות כספיים (חשבון שאינו מיועד כלל לביצוע פעולות בניירות ערך) וחשבון שבמסגרתו יוכל חבר הבורסה לתת את כל השירותים - שירותי ביצוע ושירותי משמורת לפיקדונות כספיים, ניירות ערך ונכסים פיננסים.

שר האוצר, ח"כ משה כחלון, אמר כי "הרחבת האפשרויות של חברי הבורסה שאינם בנקים לנהל חשבונות ניירות ערך ללקוחות הקמעונאיים הינו צעד חשוב לעידוד התחרות באמצעות פיתוח האלטרנטיבות למערכת הבנקאית לטובת ציבור הצרכנים".

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר "תיקון זה מהווה צעד חשוב שמבטל את היתרון שהיה עד כה לבנקים אל מול חברי הבורסה שאינם בנקים, יחזק את פעילות הברוקראז' שלהם, יעודד תחרות ויוזיל את העלויות לציבור המשקיעים".

תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים