כניסה

יו"ר רשות ניירות ערך הגיש לשר האוצר את הדוח השנתי לשנת 2014

‏29 יוני, 2015

     ‏י"ב תמוז, תשע"ה

    משרד האוצר                                   רשות ניירות ערך

הודעה משותפת

יו"ר רשות ניירות ערך הגיש לשר האוצר את הדוח השנתי לשנת 2014


שר האוצר משה כחלון: "הסרת חסמים רגולטורים, קידום רפורמות והגברת התחרותיות הינם הכרחיים גם בשוק ההון. יש לפעול להסדרת והקלת הרגולציה בשוק זה והכוונת כל המאמצים לפיתוח המשק הישראלי והצעדתו קדימה לרווחת האזרחים.

כספי הפנסיה והחיסכון של אזרחי ישראל יכולים וצריכים לפתח את הכלכלה הישראלית ולא את הכלכלה האירופאית והאמריקאית. עלינו להשאיר את הכספים והחברות בארץ בכדי שיביאו לצמיחה והשקעות חוזרות בכלכלה הישראלית."

פרופ' האוזר: "בעת הזו, הנושאים העיקריים שאנחנו צריכים להתמקד בהם כוללים" שינוי ושיפור מבנה הבורסה ושיתוף פעולה עם בורסות זרות; יצירת תשתית פיננסית אטרקטיבית לתעשייה שמייצרת ופועלת בישראל, עידוד הנפקותIPOs, ; עידוד עסקים קטנים ובינוניים, ותיעול כספי המשקיעים המוסדיים למימון פעילות עסקית תומכת צמיחה בישראל.

שינוי מבנה הבעלות בבורסה אינו בבחינת שינוי ארגוני אלא מהלך דרמטי שישנה את התנהלותה של הבורסה לחלוטין ויתאים את הבורסה ושוק ההון בישראל לדרישות של משק מודרני.

חובתנו כרגולטורים לסלק מכשולים ולאפשר את התנאים למשק מוטה צמיחה תוך שמירת עניינו של הציבור".

-----------

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, הגיש הבוקר לשר האוצר, ח"כ משה כחלון, את הדוח השנתי של רשות ניירות ערך לשנת 2014. הדוח מציג פעילות ענפה של הרשות להגנה על המשקיעים, לפיתוח השוק המקומי ולהגברת אמון הציבור בשוק ההון.

בסיכום שנת 2014, הדגיש האוזר בפני שר האוצר כי השנה הקודמת הייתה משמעותית בהוצאה לפועל של התוכנית הרב שנתית של הרשות - "מפת הדרכים", וכי השנה החולפת עמדה בסימן הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון. במהלך השנה בוצעו תיקוני חקיקה המאפשרים את פעולתה של מערכת הצבעות באינטרנט – "הצבע-הון", שהחלה לפעול לאחרונה, נחקקה ונכנסה לתוקפה הסידרה הראשונה של מקבץ הקלת לחברות הציבוריות; הוסדרו שני תחומי פעילות שלא היו מוסדרים עד כה: תחום זירות המסחר ותחום חברות הדירוג, (הפיקוח בפועל על תחומים אלו יתחיל במהלך השנתיים הקרובות) ועוד.

האוזר ציין כי בימים אלו נמצאת בהליכי חקיקה מתקדמים סדרת ההקלות השנייה לחברות ציבוריות, העוסקת בין היתר בחברות מו"פ. בנוסף תוקן חוק שיאפשר כניסת קרנות זרות לישראל, מתוכננת הקמת גוף פיקוח על רואי החשבון; שיפור וטיוב הדיווחים של החברות הנסחרות בבורסה; הסדרת פעילות ברוקר-דילר בישראל, ועוד.

עוד ציין האוזר כי במהלך 2015, תמשיך הרשות במאמציה להכניס מכשירים פיננסים מגוונים ופרויקטים מימוניים לבורסה לרבות פרויקטים מתחום התשתיות, אג"ח מוניציפאלי, קרנות למימון בניית דיור ועוד כשלצורך כך הרשות משלבת בעניין זה ידיים עם משרד האוצר ומשרד המשפטים וגורמי ממשלה אחרים. האוזר הדגיש: "בצד ההגנה הבלתי מתפשרת על המשקיעים מקרב הציבור וחיזוק כוחם, דוגמת מערכת הצבעות, המשימה המרכזית העומדת לנגד עינינו היא לשנות את האווירה האנטי-עסקית ולהסיר חסמים שיאפשרו את התנאים לתיעול כספי המשקיעים להשקעות יצרניות מוטי תעסוקה וצמיחה. הגברת אמון הציבור במערכת הפיננסית היא תנאי הכרחי לכך. בעת הזו, הוספה של מכשירי השקעה סחירים בבורסה ושינוי מבנה הבעלות בבורסה בישראל והפיכתה למרכז פיננסי בינלאומי שמושך השקעות בטכנולוגיה והשקעות זרות אף הם תנאים הכרחיים לכך".

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים