כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת טיוטת חקיקה להקמת גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים
‏24 אוגוסט, 2015
‏ט' אלול, תשע"ה
 
            הודעה לעיתונות
רשות ניירות ערך מפרסמת טיוטת חקיקה להקמת גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים
 
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר: "רואי החשבון המבקרים הינם שומרי סף חשובים ביותר והפיקוח על עבודתם הינו הכרחי. גוף הפיקוח ישפר באופן ניכר את איכות הדיווח ויגביר בקרב המשקיעים המקומיים והזרים את האמון בעבודת הביקורת."
 
רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור טיוטת חקיקה בנושא הקמתו של גוף פיקוח על משרדי רואי חשבון המבקרים תאגידים ציבוריים. הדוחות הכספיים במהותם מהווים מקור מידע עיקרי לגבי מצבה העסקי של החברה ותוצאות פעילותה, וככאלה הם מהווים כלי עיקרי לקבלת החלטות השקעה. בראש ובראשונה בשל כך יוחד מקצוע שתפקידו לבקר את המידע הניתן בדוחות אלו – מקצוע ראיית החשבון. על אף זאת נתקלת הרשות במקרים לא מעטים בהם מתגלים כשלים חמורים בעבודתם של שומרי סף מרכזיים אלה.
 
במהלך העשור האחרון התעצמה החשיבות המיוחסת לרואי החשבון המבקרים כשומרי סף מרכזיים בשוק ההון ובתחילת העשור הקודם אף הוקם בארה"ב גוף פיקוח בלתי תלוי על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים (ה-PCAOB). ה-PCAOB החליף את לשכת רואי חשבון בארה"ב אשר פעלה כגוף המפקח על עצמו (SRO) בדרך של סקר עמיתים (Peer Review).
מאז הוקם ה-PCAOB בארה"ב בשנת 2002, הוקמו גופים דומים בשווקים המובילים בעולם וכיום קיימים גופים מפקחים מסוג זה גם במדינות רבות מפותחות פחות. שוק ההון בישראל נותר מאחור בעניין משמעותי זה.
 
רשות ניירות ערך מציעה להקים גוף בלתי תלוי, שתכליתו לפקח באופן שוטף על רואי החשבון המבקרים תאגידים ציבוריים, ולהיות אמון על תהליך הביקורת שהם מבצעים תוך התקנת תקני ביקורת ובהם כללים בתחום בקרת איכות ואי תלות, ושיפור מתמיד של תהליך הביקורת המבוצע.
 
הקמתו של גוף זה הנה לפיכך הכרחית גם לשם השגת דיווחים איכותיים יותר למשקיעים וגם בכדי לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים.
 
לצפייה בקובץ לחץ כאן
 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים