כניסה

הפיקוח על הבנקים ורשות ניירות ערך השלימו הסדרת המנגנון שיאפשר הרחבת פעילות תעודות הסל העוקבות אחר מדד ת"א-בנקים

 

ירושלים, ‏י"ג בסיון תשע"ה

                                                                                                                                   31 במאי 2015

הודעה משותפת לעיתונות

הפיקוח על הבנקים ורשות ניירות ערך השלימו הסדרת המנגנון שיאפשר הרחבת פעילות תעודות הסל העוקבות אחר מדד ת"א-בנקים

פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע: "אני שמח שבנק ישראל והרשות הצליחו בשיתוף פעולה וחשיבה יצירתית לתת מענה לחסם שהגביל את אפשרויות ההתפתחות של ההשקעות הפאסיביות במניות הבנקים״

דוד זקן, המפקח על הבנקים: "אנו משלימים היום מהלך רגולטורי משותף אשר יאפשר את המשך הפיתוח והשכלול של השווקים הפיננסיים בישראל, תוך הבטחת פיקוח נאות על מחזיקי אמצעי השליטה בתאגידים הבנקאיים והניהול התקין שלהם"

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשות ניירות ערך אישרו את מנגנון ההצבעה בתעודות סל "שקופות" שהוצע על ידי איגוד תעודות הסל. בכך נפתחת הדרך להנפקת תעודות סל שקופות העוקבות אחר מדד ת"א בנקים ולפתרון בעיית ההחזקה במניות הבנקים על-ידי בתי השקעות המנהלים תעודות סל.

ב-4 באוגוסט 2014 פרסמו הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשות ניירות ערך עמדה משותפת, הכוללת מתווה פעולה המתייחס להנפקת תעודות סל "שקופות" העוקבות אחר מדד הבנקים. בתעודות סל אלה מיוחסת ההחזקה במניות הבנקים למשקיעים הסופיים, ולא למנפיק תעודת הסל. באופן זה מתאפשרת הנפקת תעודות על מדד ת"א בנקים, מבלי שהחזקה במניות הבנקים תיוחס לבית ההשקעות שהנפיק את תעודת הסל לצורך בחינת עמידה במגבלה הקבועה בחוק הבנקאות, לפיה לא ניתן להחזיק יותר מ-5% מאמצעי השליטה בבנק ללא קבלת היתר החזקה מנגידת בנק ישראל. במסגרת העמדה המשותפת נקבע, כי טרם הנפקת תעודות סל כאמור יש לגבש מנגנון להפעלת זכויות הצבעה בבנקים, מכוח ההחזקה של המחזיקים הסופיים בתעודות הסל השקופות.

בימים אלה הושלם אישורו של מנגנון ההצבעה במניות הבנקים המוחזקות על-ידי תעודות סל שקופות, מנגנון שגובש על ידי איגוד תעודות הסל. על פי המנגנון, יפרסם מנפיק תעודות הסל, בתיאום עם הנאמן, תוך שני ימי עסקים ממועד פרסום זימון האסיפה, הודעה לציבור בדבר קיום האסיפה של הבנק. מחזיק בתעודת הסל השקופה אשר יבקש להצביע באסיפה יעביר לנאמן את הצבעתו עד 72 שעות לפני מועד האסיפה. הנאמן ירכז רשימה של הצבעות המחזיקים ויצביע על פי רשימה זו באסיפה. עוד נקבע כי מחזיק יכול לחזור בו מהצבעתו או לשנותה עד 24 שעות לפני מועד האסיפה. אם המחזיק בתעודת הסל בחר שלא להצביע, הנאמן ומנפיק תעודת הסל השקופה אינם רשאים להפעיל את זכות ההצבעה או לקבל ייפוי כח לשימוש בזכות זו.

אישור מנגנון ההצבעה משמעו הסרת המחסום האחרון לקראת הנפקה של תעודות סל שקופות העוקבות אחר מדד מניות הבנקים, דבר אשר יהווה הקלה רגולטורית שתאפשר לבתי השקעות המנפיקים תעודות סל להמשיך ולהציע לציבור תעודות סל העוקבות אחר מדד זה, מבלי שיוגבלו על-ידי הצורך בקבלת היתר מבנק ישראל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים