כניסה

הסתיים שלב הגשת בקשות של זירות הסוחר הקיימות לקבלת רישיון מרשות ניירות ערך (זירות הפורקס)

‏31 מאי, 2015

‏י"ג סיון, תשע"ה

הודעה לעיתונות

הסתיים שלב הגשת בקשות של זירות הסוחר הקיימות לקבלת רישיון מרשות ניירות ערך (זירות הפורקס)

 

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "הסדרת תחום הפורקס נועדה להבטיח שכספי הלקוחות ינוהלו בהגינות תוך בשמירה על כספי הלקוחות. לאחר קבלת רישיון זירות הסוחר לא יפעלו עוד בחלל ריק, אלא במסגרת מפוקחת המתנהלת לפי כללים שנועדו להגן על הציבור".

 

ביום שני, ה-26.5.15, הושלם שלב הגשת הבקשות של חברות זירות הסוחר לקבל רישיון פעילות מרשות ניירות ערך. חברה שלא הגישה בקשה רשמית לקבלת רישיון אינה רשאית מעתה לפעול.

אל הרשות הוגשו 21 בקשות לקבלת רישיון פעילות, אולם הרשות מבקשת להדגיש כי רק לאחר שהחברות אשר עומדות בקריטריונים של הפיקוח יימצאו ראויות לקבלת רישיון מטעם הרשות, יחל הפיקוח עליהן בפועל.  

זירות הסוחר הינן פלטפורמות מסחר אינטרנטיות המאפשרות למשקיעים לפעול במכשירים פיננסיים שונים (בעיקר נגזרי מט"ח) מול מפעילי הזירות. הזירות מצטטות באופן רציף מחירים למכשירים הפיננסיים שבהם מציעה הזירה לסחור. עיקר הפעילות בזירות מתבצעת על ידי משקיעים הפועלים בהיקפים כספיים נמוכים.

ההשקעה בזירות סוחר כרוכה בסיכונים רבים. מלבד סיכוני ההשקעה עצמם, עולים סיכונים בקשר עם יציבות זירת הסוחר, מינוף גבוה, אי הבנת הסיכונים הכרוכים בעסקאות, ניגודי עניינים הנובעים מכך שהזירה היא הצד האחר בעסקה עם המשקיע, ועוד. סיכונים אלו אינם ניתנים למניעה מוחלטת, אולם מתעצמים מטבע הדברים בהיעדר פיקוח.

 

מטרת הפיקוח שיושת על זירות הסוחר בעתיד היא מתן הגנה לציבור המשקיע את כספו במסגרת הזירות. בין השאר מסדירות התקנות את התנאים בהם על הזירות לעמוד כדי לקבל רישיון זירה (לרבות דרישות הון עצמי מינימלי), את רמת המינוף המותרת לפי חלוקה לרמות סיכון שונות של נכסים, ההגנה הנדרשת לכספי ונכסי הלקוחות, את אופן הפרסום המותר לזירות, טיפול בניגודי עניינים, המידע והגילוי הנאות שיימסר ללקוח טרם התקשרותו עם הזירה ובמהלכה, ואת חובת הזירה לברר את התאמתו של הלקוח לפעילות בזירה. בנוסף מסדירות התקנות את הדיווחים שיינתנו לרשות לשם פיקוח על פעילות הזירות.

משמעות סיום שלב הגשת בקשות הרישיון היא כי בטרם ביצוע פעילות באמצעות זירה מסוימת, לקוח קיים או פוטנציאלי יכול לברר אם אותה זירה הגישה בקשה. אם לא עשתה כן, פעילותה אסורה על פי דין.

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים