כניסה

רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור הצעה למדרג רגולציה

‏23 אוגוסט, 2015

‏ח' אלול, תשע"ה

הודעה לעיתונות

רשות ניירות ערך מפרסמת להערות ציבור הצעה למדרג רגולציה

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר: "ההצעה להקלות במשטר הדיווח של תאגידים קטנים וליצירת רשימת מסחר נפרדת עשויה לשנות באופן משמעותי את מצבה של הבורסה, ולהשיבה לקדמת במת שוק ההון כמקור הון מרכזי במשק הישראלי".

רשות ניירות ערך פרסמה היום להערות הציבור הצעה למדרג רגולציה הכוללת ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים, ברבעון הראשון והשלישי של שנת הדיווח. תאגידים קטנים, אשר יבחרו באופן וולנטרי לאמץ הקלה זו, יידרשו לפרסם דוח דגשים רבעוניים הכולל סקירה של פעילותו התפעולית של התאגיד בתקופת הדיווח, חלף פרסום הדו"ח הרבעוני.

בשים לב למספר התאגידים הקטנים אשר מניותיהם רשומות למסחר בבורסה (תאגיד קטן הינו תאגיד אשר שווי השוק שלו נמוך מ-300 מיליון ₪) ובנטרול התאגידים הדואליים אשר לא יוכלו ליישם את ההקלה לאור כפיפותם למשטר דיווח זר, הרי ששיעור התאגידים שיוכלו לבחור לאמץ את ההקלה המוצעת, ככל שהיא תאושר, עומד על כ-60%.

כמו כן, במסגרת ההצעה למדרג רגולציה מציעה הרשות לבחון יצירת רשימת מסחר נפרדת בבורסה בתל אביב, כאשר תאגידים קטנים אשר יבחרו לאמץ את ההקלה בנוגע לדוח הרבעוני, ייסחרו ברשימה זו שתיקרא הרשימה הכללית, בעוד שיתר התאגידים ייסחרו ברשימה הראשית ששמה ישונה לרשימת העילית. שעות המסחר ומאפייני המסחר בשתי הרשימות יהיו זהים והם יהיו דומים למסחר המתבצע כיום ברשימה הראשית. בין היתר, מוצע כי החלטה של תאגיד קטן לאמץ את ההקלה ולהיסחר ברשימה הכללית תהיה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות באותו תאגיד.

הצעת רשות ניירות ערך למדרג רגולציה עולה בקנה אחד עם המגמה הקיימת כיום בקרב רגולטורים בעולם לעודד ולבסס תאגידים קטנים נוכח ההכרה בתרומתם הרבה לשוק ההון ולכלכלה. כמו כן, ההצעה עולה בקנה אחד עם פרויקטים נוספים אותם מקדמת רשות ניירות ערך שעניינם מתן הקלות לתאגידים בעלי מאפיינים ייחודיים ופיתוח שוק ההון.

יצוין, כי רשות ניירות ערך מייחסת חשיבות רבה לעמדת הציבור ביחס להצעה זו למדרג רגולציה, ועל כן היא מבקשת לקבל הערות להצעה זו עד ליום 15 באוקטובר 2015. בין היתר, מבקשת רשות ניירות ערך לקבל את הערות הציבור באשר לאפשרות מתן ההקלה גם לתאגידים אשר הנפיקו לציבור אגרות חוב בהיקף מצומצם של עד 200 מיליון ₪, כמו גם להיקף המידע אשר ייכלל בדוח דגשים רבעוניים. 

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר ציין כי "אנו שוקלים את ההצעה להקלה במשטר הדיווח של תאגידים קטנים וליצירת רשימת מסחר נפרדת. היא עשויה לשנות באופן משמעותי את מצבה של הבורסה, ולהשיבה לקדמת במת שוק ההון כמקור הון מרכזי במשק הישראלי. ההקלה לתאגידים קטנים עשויה להביא לשיפור בפעילותם העסקית, כאשר לצד החיסכון בעלויות כספיות ישירות, מנהלי אותם תאגידים יוכלו להקדיש זמן רב יותר לניהול הפעילות התפעולית, לקידום השקעות חדשות ולצמיחה עסקית. עם זאת, חשוב לנו מאוד לקיים דיון ציבורי בהצעה, ולשמוע את עמדות המשקיעים, הן הפרטיים והן המוסדיים, כמו גם את עמדת התאגידים הקטנים ויתר הגורמים הפועלים בשוק ההון".

לקישורית לאתר הרשות לחץ כאן

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים