כניסה

ועדת האכיפה המנהלית הטילה קנס של 200 אלף ש"ח על משקיע שביצע מניפולציות במסחר

7 יולי, 2015

כ' תמוז, תשע"ה

הודעה לעיתונות

 

ועדת האכיפה המנהלית הטילה קנס של 200 אלף ש"ח על משקיע שביצע מניפולציות במסחר

ועדת האכיפה המנהלית אישרה הסדר אכיפה בין רשות ניירות ערך לבין יואש טרוקמן, משקיע בניירות ערך, שבצע 555 עסקאות עצמיות ומתואמות בניירות ערך של חברות ציבוריות; הוועדה הטילה עליו עיצום כספי בגובה של 200,000 ₪.

מותב ועדת האכיפה המנהלית, בראשות השופט בדימוס מר זאב המר וחברי המותב עו"ד רוני טלמור ורו"ח אייל נייגר, אישר את הסדר האכיפה שנחתם בין רשות ניירות ערך, ובין המשיב יואש טרוקמן. במסגרת ההסדר הוטלה על המשיב, אשר הודה בעובדות המתעדות את האירועים ובביצוע הפרות מניפולציה, סנקציה של עיצום כספי בגובה של 200,000 ₪. זוהי החלטתו הראשונה של המר בתפקידו כיו"ר מותב ועדת האכיפה (לצידה של השופטת בדימוס ברכה אופיר המכהנת אף היא כיו"ר מותב בוועדה).

תמצית העובדות שהיוו בסיס להסדר

טרוקמן הינו משקיע בניירות ערך וסוחר יום. הסדר האכיפה מייחס למשיב ביצוע 555 עסקאות עצמיות/מתואמות בתקופה שבין 1/3/11 עד ל-27/11/14, בהיקף כספי של כ-3.05 מיליון ₪, בניירות ערך שונים. בעסקאות אלה מכר וקנה המשיב בו זמנית באמצעות שני חשבונות שהיו בשליטתו והוא היה היחיד שפעל בהם, חשבון על שמו וחשבון על שם אמו, בו היה מיופה כוח. המשיב נהג למכור ולרכוש את ניירות ערך בין חשבונותיו, לסירוגין ובהפרשי זמן קצרים שנעו בין שניות בודדות למספר דקות. בפעילותו, השפיע המשיב על שערי ניירות הערך במהלך המסחר בבורסה, כאשר רוב העסקאות העלו את שער ניירות הערך וחלקן האחר הוריד את השער. כמו כן השפיע טרוקמן גם על מחזורי המסחר לאור העובדה שפעילותו התמקדה בניירות ערך דלי סחירות. בכך בצע המשיב הפרות מניפולציה לפי סעיף 54(א1)(2) לחוק ניירות ערך.

החלטת ועדת האכיפה המנהלית

המותב חזר על קביעת מותבי הוועדה בהחלטות קודמות באשר לרכיב ההשפעה על שער נייר הערך בבורסה, אשר עמדו על כך שהשפעה אפשר שתהיה בשינוי שער נייר הערך או במניעת שינוי השער או באופן עקיף על ידי השפעה על נפח המסחר.

 המותב אישר את ההסדר בציינו כי מדובר בהסדר מקל הנמצא ברף הענישה התחתון, אך עומד במתחם הסבירות. לחומרא ציין המותב את חומרת ההפרות כמו גם מידת ביסוסן בראיות ובנתוני המסחר. לקולא ציין המותב את הודאת המשיב ונטילת אחריות מלאה על ידו כבר בשלב מוקדם בהליך, ובטרם הגשת כתב טענות על ידי הרשות, בציינו כי בכך תרם המשיב לחסכון בהשקעת זמן וכוח אדם, שהם משאב ציבורי יקר וליעילות ההליך והאפקטיביות שלו.  המותב אף קבע כי בנסיבות העניין עדיפה התקשרות בהסדר אכיפה על פני ניהול ההליך וכי ההתקשרות בהסדר עונה על העניין הציבורי. 


להלן קישורית להחלטת המותב:

http://www.isa.gov.il/%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94%20%d7%95%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%a4%d7%94/Enforcement/Admin_Enforcement/4562/Pages/default.aspx

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים