כניסה

בדומה לשנים קודמות: רשות ני"ע מפחיתה את האגרות שהיא מטילה על החברות, הקרנות והבורסה ב-15 אחוזים
29/07/2008
 
רשות ניירות ערך מבצעת גם השנה, בדומה לשנים קודמות, הפחתה של 15 אחוזים באגרה השנתית לשנת 2008 שהיא גובה מהתאגידים המדווחים, מקרנות הנאמנות ומהבורסה.
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה לאחרונה את הצעת  רשות ניירות ערך – שהועברה אליה באישור משרד האוצר - להפחית את האגרות השנתיות שהרשות גובה מהתאגידים המדווחים ומקרנות הנאמנות לשנת 2008 ב-15 אחוזים, בדומה להפחתות שיזמה הרשות בשנים האחרונות. זאת, בעקבות עלייה בכמות הגופים המפוקחים על ידי הרשות בעת האחרונה, וכתוצאה ממנה – עלייה בהכנסות הנגבות מאגרות. הפחתה באותו שיעור תחול גם על אגרת המסחר השנתית המשולמת לרשות על ידי הבורסה. ההפחתה לא תחול על תאגידי הרישום הכפול, שממילא חייבים רק בתשלום של מחצית סכום האגרה.
 
בשל העובדה שהתיקון מתבצע סמוך למועד בו על החברות וקרנות הנאמנות לשלם את האגרה השנתית (1 באוגוסט),  אושר כי השנה יידחה מועד התשלום ויקבע  ליום 1 בספטמבר.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים