כניסה

מחקר של רשות ניירות ערך: עשיית שוק באופצייה הזניקה את שיעור הנזילות ב-60 אחוזים
16/11/2004
 
מאז הונהגה עשיית שוק באופציות בחודש מרץ עלו היקפי המסחר במכשיר זה ב- 60 אחוזים והמרווחים בין שערי הקנייה והמכירה הצטמצמו ב- 35 אחוזים. כתוצאה מכך גדלה יעילות המסחר באופציות השקל-אירו באופן משמעותי ביחס לתקופה שלפני הנהגת עשיית השוק באופציות. כך עולה ממחקר שבדק את תרומתם של עושי השוק ליעילות המסחר של בורסות שנסחרות בבורסה אלקטרונית. את המחקר ערכו מנהל המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך, פרופסור שמואל האוזר וד"ר רפי אלדור. כמן כן נטלו בו חלק הכלכלנים בתיה פילו ואיציק שורקי מרשות ניירות ערך.

בסוף שנת 2002 המליצה ועדה בראשות פרופ' האוזר לאפשר, בין השאר, פעילותם של עושי שוק באופציות, במסגרת המסחר הממוחשב בבורסה בת"א. בעקבות המלצה זו, החליטה הבורסה לעודד עשיית שוק באופציות שקל-אירו באמצעות מתן תגמול ישיר לעושי השוק תמורת ההתחייבויות שייטלו על עצמם. ההתחייבויות הללו כוללות חובת ציטוט מחירים בכל עת לקניה ולמכירה. עושי השוק החלו לפעול בחודש מרץ 4002. האירוע הזה איפשר לחוקרים לבחון בתנאי 'מעבדה' את התרומה של עושי השוק לנזילותן של האופציות, וליעילות המסחר בהן, בבורסה שהמסחר בה הוא אלקטרוני ושתנאי המסחר של עושי השוק בה זהים לאלה של שאר הפעילים במסחר.
 
התוצאות העיקריות הן, כאמור, הגדלת הנזילות (היקפי המסחר גדלו ב- 60 אחוזים), הקטנת המרווחים בין שערי הקניה לשערי המכירה בשיעור של כ- 35 אחוזים ; הגדלת יעילות המסחר באופציות שקל-אירו ; הסטיות מיחס השוויון בין מחיר אופציה Call לבין זה של אופציה Put, קטנו באופן מובהק בשיעור של כ- 12 אחוזים ; וצמצום של תופעת האסימטריה במחירי אופציות (skewness) בשיעור של כ- 40 אחוזים. החוקרים גילו גם שהשיפורים הללו במסחר הם למרות שהיקף המסחר של סוחרים בשוק מול עושי השוק היה כ- 15 אחוזים בלבד מהמסחר הכולל. על בסיס ממצאים אלה, הסיקו החוקרים שלעצם נוכחותם השפעה רחבה יותר מאשר להיקף פעילותם משום שהם מעודדים פעילות מסחר גם שלא באמצעותם. כל אלה מצביעים על הצורך לעודד שילובם של עושי השוק בבורסה בתל אביב בניירות ערך שהסחירות בהן דלה יחסית.
 
המסקנה העיקרית של החוקרים מתוצאות המחקר שערכו היא שיש לעודד פעילותם של עושי שוק בשל תרומתם לנזילות וליעילות המסחר במיוחד בניירות ערך שסחירותם נמוכה. המסקנה הזו מתחדדת נוכח העובדה שהיקף המסחר עם עושי השוק הוא כ- 15 אחוזים בלבד בזמן שהגידול בנפחי המסחר היה בשיעור של 60 אחוזים. דהיינו, לעצם נוכחותם של עושי השוק השפעה רחבה יותר מאשר להיקף פעילותם ונוכחותם מעודדת פעילות מסחר באופציות שקל-אירו גם שלא באמצעותם.
לקריאת הנוסח המלא של המחקר הקש כאן.

תגיות:

מערכות וטפסים

פניות ותלונות לרשות