כניסה

מידע על פטור מטעמים מיוחדים - בחינות/התמחות

​הרשות רשאית להעניק רשיון למי שלא עבר בחינות והתמחות "מטעמים מיוחדים", אם שוכנעה כי הוא כשיר לקבל רשיון בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי.

הקריטריונים להענקת פטור מטעמים מיוחדים מבחינות והתמחות

לחץ כאן על מנת לצפות בקריטריונים להענקת פטור מבחינות והתמחות מכוח סעיף 8א לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה, 1995.

לחץ כאן על מנת לצפות בקריטריונים לקבלת פטור חלקי מהתמחות בניהול תיקים למבקשים להמיר רישיונם מייעוץ / שיווק השקעות לניהול תיקים.

הליך הגשת הבקשה לפטור מטעמים מיוחדים

1. יש למלא טופס מקוון פ008 ("תשלום עבור בקשת פטור מטעמים מיוחדים מבחינות ו\או התמחות") המופיע באתר הרשות. עם סיום מילוי הטופס ושליחתו מועבר המועמד לאתר התשלומים הממשלתי, שם עליו לשלם אגרת בקשת פטור באמצעות כרטיס אשראי.  יובהר, כי ללא תשלום בכרטיס אשראי וקבלת אסמכתא לאחר התשלום, הטופס לא ייקלט ולא יטופל.

2. יש למלא טופס 8 ("בקשת פטור מטעמים מיוחדים מבחינות ו\או התמחות"). את הטופס יש לשלוח לרשות בדואר, ולצרף מסמכים מקוריים המאשרים את כל האמור בו, לרבות קורות חיים, אישורי העסקה, אישורי השכלה וכדומה. הכתובת למשלוח היא: רשות ניירות ערך, מחלקת השקעות, מדור הרישוי, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 9546434.

3. בקשות לפטור מטעמים מיוחדים נידונות בוועדה המוסמכת מטעם הרשות להעניק רשיון למי שאינו עומד בתנאי הבחינות או ההתמחות בהסתמך על אישורים המעידים על השכלתו וניסיונו של המבקש, ובהתאם לקריטריונים הנזכרים לעיל.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים