כניסה

שאלות ותשובות בנושא הנחיות לקבלת רשיון
הצג את התוכן של כל השאלות והתשובות

שאלה:
4.3.18. מיהו משווק השקעות?

שאלה:
4.3.13. אני בעל רשיון יועץ השקעות אשר מתעתד לעבור לעסוק בשיווק השקעות. האם אני יכול להחזיק בשני הרשיונות?

שאלה:
4.3.12. מי אינו רשאי לקבל רשיון יועץ השקעות?

שאלה:
4.3.11. מי אינו רשאי לקבל רשיון משווק השקעות?

שאלה:
4.3.10. מהן חובות הגילוי המוגברות שמוטלות על מי שעוסק בשיווק השקעות ?

שאלה:
4.3.9. חברה בבעלותי נקראת "פלוני ייעוץ וניהול בע"מ" ועוסקת בשיווק השקעות, האם מוטלת עלי חובה לשנות את שמה?

שאלה:
4.3.8. אילו בעלי רשיון רשאית חברת ייעוץ השקעות להעסיק?

שאלה:
4.3.7. אילו בעלי רשיון רשאית חברת ניהול תיקים להעסיק?

שאלה:
4.3.6. אילו בעלי רישיון רשאית חברת שיווק השקעות להעסיק?

שאלה:
4.3.5. אני בעל רשיון יועץ השקעות ובנוסף, אני סוכן ביטוח, האם אני יכול להמשיך ולעסוק בשני עיסוקיי אלה?

שאלה:

4.3.4 ברשותי רשיון יועץ /משווק השקעות/מנהל תיקים שקיבלתי מהרשות. בימים אלו אני מסיים את עבודתי בבנק/חברה בה הועסקתי. מה עלי לעשות?

שאלה:
4.3.3. כיצד עלי לעדכנכם בכתובתי החדשה?

שאלה:
4.3.2. אני בעל רישיון לעיסוק בייעוץ השקעות ובתקופה האחרונה אני לא מצליח לראות במידע האישי באינטרנט את מצב הבחינות שלי ואת שאר המידע, למרות הקשת מס' ת.ז וקוד אישי, מדוע?

שאלה:

4.3.1. עברתי את כל מבחני הרשות, אך אני מתקשה למצוא מקום התמחות. בינתיים פנו אלי שלושה אנשים כדי שאנהל להם תיק. האם אני חייב לדוח לרשות על כך, לערוך הסכם, ביטוח וכדומה?

שאלה:
4.3.17. מה סוג וטיב הקשר שצריך להיות לי בנכס פיננסי כדי שאחשב לבעל "זיקה" על פי החוק?

שאלה:
4.7.4.4. אחד הסעיפים בתצהיר שעל גב הבקשה לרשיון אינו נכון לגבי. מה עלי לעשות?

שאלה:
4.7.4.3. בשלב זה אינני מתכוון לעבוד כיועץ השקעות, אך אני עומד בכל התנאים הקבועים בחוק ובתקנות לקבלת רשיון. אני רוצה להוציא רשיון על מנת שאוכל בבוא העת לחפש עבודה בתחום. האם אוכל לקבלו בתנאים אלה?

שאלה:
4.7.4.2. סיימתי בחינות והתמחות והגשתי בקשה לרשיון לפני כ- 3 שבועות, טרם קיבלתי מכם את הרשיון, מדוע?

שאלה:
4.7.4.1. ברשותי רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ואני מבקש להוציא רשיון כמשווק השקעות. האם ניתן לעשות כן?

שאלה:

4.3.16. האם התנאים לקבלת רשיון משווק השקעות שונים מהתנאים לקבלת רשיון יועץ השקעות?

שאלה:

4.3.15. אני יועץ השקעות בחברה לניהול תיקים אשר בבעלותה חברה לניהול קרנות נאמנות. בעבודתי, אני עוסק במתן ייעוץ הן לגבי קרנות "הבית" והן לגבי ניירות ערך או נכסים פיננסיים אשר אין לחברה כל זיקה אליהם. האם אני זקוק לשני רשיונות, היינו גם לרשיון יועץ השקעות וגם לרשיון משווק השקעות?

שאלה:
4.3.14. אני בעל רשיון יועץ השקעות וברצוני לעבור לעסוק בשיווק השקעות, מה עלי לעשות?

שאלה:

4.3.4.1. אני מעוניין להמיר את רישיון משווק ההשקעות שברשותי ברשיון יועץ השקעות, או מבקש להחליף את רישיון יועץ השקעות ברישיון משווק. איזה טופס עליי למלא? ​

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים