כניסה

תשובות לפניות מקדמיות

פניות מקדמיות עניינן פניה או בקשה קונקרטית של מבקש מסוים לקבל את עמדתה של הרשות בסוגיה הצופה פני עתיד. הפניה המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים שהתשובה לה איננה ברורה מאליה. הרשות מפעילה שיקול דעתה באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור מאפיינים אלה. פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים:

 1. בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה- רולינג);

2. בקשה לקבלת מכתב - no action היינו, אישור הרשות לכך שלא תנקוט בפעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.

לצפיה בנוהל המסדיר את נושא הפניות המקדמיות לרשות ופרסומן לציבור לחץ כאן

נושא הפנייהמועד הפנייה​סוגיהפניית החברות ותשובת הסגל

שירותי מסחר ללקוחות מחוץ לישראל​

15.1.2018

שירותי מסחר ללקוחות מחוץ לישראל ביחס לתיקון 66 לחוק ניירות ערך התשע"ח-2017 האוסר על ניהול זירת סוחר המשמשת רק לקוחות מחוץ לישראל, ומציעה מסחר במכשיר פיננסי מסוג אופציה בינארית

פניית החברה  

מכתב הבהרות

תשובת הסגל 

פרסום עבודת ניתוח בידי חברה בעלת רישיון לניהול זירת סוחר בישראל​12.09.2017​האם פרסום עבודת ניתוח בהתאם לתקנה 10(ב)(2) נדרש ברישיון לפי חוק הייעוץ ​

פנית החברה

תשובת הסגל

ייצוג מערכת מסחר זרה בישראל​

21.06.2016​

פעילות ברוקראז' ביחס לסעיף 44יג ו-45 לחוק ניירות ערך​

פנית החברה

תשובת הסגל

מערכת לביצוע עסקאות SPOT להמרה של מטבעות (תחולת תיקון 42 לחוק ניירות ערך)​27.07.2015​רישיון זירה​

פניית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת הליכי אכיפה עתידיים

(no - action)​

​04.04.2012​AFEX- זירה רישיון

פניית החברה

מכתב הבהרות

תשובת סגל

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים