כניסה

תשובות לפניות מקדמיות

פניות מקדמיות עניינן פניה או בקשה קונקרטית של מבקש מסוים לקבל את עמדתה של הרשות בסוגיה הצופה פני עתיד. הפניה המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים שהתשובה לה איננה ברורה מאליה. הרשות מפעילה שיקול דעתה באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור מאפיינים אלה. פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים:

 1. בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה- רולינג);

2. בקשה לקבלת מכתב - no action היינו, אישור הרשות לכך שלא תנקוט בפעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.

לצפיה בנוהל המסדיר את נושא הפניות המקדמיות לרשות ופרסומן לציבור  לחץ כאן

נושא הפניה

מועד הפניהשם הפונה​פנית החברה ותשובת הסגל

פניה מקדמית - תחולת הגדרת "ניירות ערך" שבסעיף 52 לחוק ניירות ערך, והגדרת "מערכת למסחר בניירות ערך" שבסעיף 44לא לחוק, על פלטפורמה להפגשת קונים ומוכרים של נכסי נדל"ן​

30.9.20

בריקוין בע"מ

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

11.1.21​

Dubai Gold and Commodities Exchange DMCC

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

 

​תחולת סעיף 45 לחוק ניירות ערך על פעילות לוח מודעות

14.2.21​

סימטריה פתרונות מסחר בע"מ

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

20.4.20;

22.4.20

Cboe Futures Exchange, LLC​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

9.9.19;

22.4.20

Cboe Exchange, Inc​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

4.9.19;

5.5.20

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

בקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

3.9.19

CME Group Inc:

Chicago Mercantile Exchange Inc

New York Mercantile Exchange Inc.;

Commodity Exchange Inc.;

Board of Trade of the city of Chicago, Inc.

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

2.9.19

B3 S.A. – Brasil, Bolsa,Balcão

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

16.8.19;

9.3.20

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

6.10.16;

5.8.19

Trumid Financial, LLC​

פנייה מקדמית

מענה לפנייה מקדמית

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

4.1.18

29.5.19;

Frankfurt Stock Exchange

Börse Frankfurt Zertifikate AG

Deutsche Börse AG​

פנייה מקדמית

מענה לפנייה מקדמית

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

28.5.19​

Eurex Frankfurt

Eurex Deutschland AG

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

27.5.19​

Montreal Exchange Inc​

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך ובקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

29.8.16;

9.8.19

ASX Limited and Australian Securities Exchange Limited​

פנייה מקדמית

מענה לפנייה המקדמית

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך​

21.12.18;

24.4.19;

15.8.19

Turquoise Global Holdings Limited

Turquoise Global Holdings Europe​

פנייה מקדמית

מענה לפנייה המקדמית

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

11.4.19;

3.2.20

Cboe Europe Limited

Cboe Europe B.V.

פניית החברה 1

פניית החברה 2

פניית החברה 3

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך​

29.3.19;

30.7.19

London Stock Exchange plc​

פניית החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

בקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך

26.3.19

SIX Swiss Exchange AG​

פניית החברה

תשובת הסגל

בקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך ובקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

18.3.19;

25.3.19

ICE Futures Singapore Pte. Ltd

ICE Futures US, Inc

ICE Futures Europe

פנייה מקדמית 1

מענה לפנייה המקדמית 1

פנייה מקדמית 2

מענה לפנייה המקדמית 2

פנייה החברה 1

פניית החברה 2

תשובת הסגל

פניה מקדמית - השלכות השאלת מניות הבורסה לעניין הצורך בהיתר החזקה

3.12.2019

אקסלנס השקעות בע"מ

פניה מקדמית

מענה לפניה מקדמית                

מכתב הבהרה 1

כתב השאלה - נספח למכתב הבהרה 1

מכתב הבהרה 2

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך​

04.07.2018​MTS S.P.A​

פניית החברה  

עמדת הסגל 

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action)  - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

03.12.2017​

ICE Futures U.S., Inc.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

ייצוג מערכת מסחר זרה בישראל​21.06.2016​פעילות ברוקראז' ביחס לסעיף 44יג ו-45 לחוק ניירות ערך​

פנית החברה

תשובת הסגל

שירות דחיסת פורטפוליו​

04.04.2016​

TriOptima AB​

פנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך​

19.03.2016​

ICE Futures Europe​

פנית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך

02.03.2016​

Six Swiss exchange

פנית החברה

תשובת הסגל

פנייה לקבלת חברות אישית בבורסה​19.11.2015​---​

פנייה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך

16.09.2015

ICE Futures Singapore Pte.Ltd​

פנית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

23.7.2015​

Euronext

פנית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​23.6.2015​

Turquoise

פנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​2.5.2015​

Eurex Zürich

פנית החברה

מכתב נלווה לפנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action)    - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ​​08.08.2014​BATS ​

פנית החברה

מכתב נלווה לפנית החברה1

מכתב נלווה לפנית החברה2

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​14.08.2014​Montreal Exchange​

פנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

10.07.2014​LSE​

פניית החברה

מכתב נלווה לפניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) -סעיף 45 לחוק ניירות ערך​

2.6.2014​CMEG​פנית החברה

 

מכתב נלווה לפנית החברה

תשובת הסגל

English translation of the ISA's staff letter

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​2.2.2014​ Liquidnet​

מכתבי החברה

תשובת הסגל

החלת אישור הרשות על מסחר OTC5.8.2009ICE

פנית החברה

תשובות להבהרות

הבהרות נוספות

תשובות הסגל

בקשה לאי-נקיטת פעולה עתידית       (no-action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך10.4.2008ICE

פנית החברה

תשובת הסגל

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים