כניסה

תשובות לפניות מקדמיות

פניות מקדמיות עניינן פניה או בקשה קונקרטית של מבקש מסוים לקבל את עמדתה של הרשות בסוגיה הצופה פני עתיד. הפניה המקדמית היא בדרך כלל שאלה מורכבת בעלת היבטים חדשניים או רוחביים שהתשובה לה איננה ברורה מאליה. הרשות מפעילה שיקול דעתה באשר לדחיפות ולנחיצות מתן מענה לפניות מקדמיות לאור מאפיינים אלה. פניות מקדמיות נחלקות לשני סוגים עיקריים:

 1. בקשה להנחיה של הרשות לגבי ביצוע פעולה או עסקה עתידית על ידי הפונה (פרה- רולינג);

2. בקשה לקבלת מכתב - no action היינו, אישור הרשות לכך שלא תנקוט בפעולת אכיפה עתידית בנסיבות מסוימות שאותן מתארת החברה בפנייתה.

לצפיה בנוהל המסדיר את נושא הפניות המקדמיות לרשות ופרסומן לציבור  לחץ כאן

נושא הפניה

מועד הפניהשם הפונה​פנית החברה ותשובת הסגל

פניה מקדמית - השלכות השאלת מניות הבורסה לעניין הצורך בהיתר החזקה

3.12.2019

אקסלנס השקעות בע"מ

פניה מקדמית

מענה לפניה מקדמית                

מכתב הבהרה 1

כתב השאלה - נספח למכתב הבהרה 1

מכתב הבהרה 2

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ובקשה להיתר לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך​04.07.2018​MTS S.P.A​

פניית החברה  

עמדת הסגל 

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action)  - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

03.12.2017​

ICE Futures U.S., Inc.​

פנית החברה

תשובת הסגל​

ייצוג מערכת מסחר זרה בישראל​21.06.2016​פעילות ברוקראז' ביחס לסעיף 44יג ו-45 לחוק ניירות ערך​

פנית החברה

תשובת הסגל

שירות דחיסת פורטפוליו​

04.04.2016​

TriOptima AB​

פנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך​

19.03.2016​

ICE Futures Europe​

פנית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך

02.03.2016​

Six Swiss exchange

פנית החברה

תשובת הסגל

פנייה לקבלת חברות אישית בבורסה​19.11.2015​---​

פנייה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית (no action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך

16.09.2015

ICE Futures Singapore Pte.Ltd​

פנית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

23.7.2015​

Euronext

פנית החברה

תשובת הסגל​

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​23.6.2015​

Turquoise

פנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​2.5.2015​

Eurex Zürich

פנית החברה

מכתב נלווה לפנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action)    - סעיף 45 לחוק ניירות ערך ​08.08.2014​BATS ​

פנית החברה

מכתב נלווה לפנית החברה1

מכתב נלווה לפנית החברה2

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​14.08.2014​Montreal Exchange​

פנית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך

10.07.2014​LSE​

פניית החברה

מכתב נלווה לפניית החברה

תשובת הסגל

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) -סעיף 45 לחוק ניירות ערך​

2.6.2014​CMEG​פנית החברה

 

מכתב נלווה לפנית החברה

תשובת הסגל

English translation of the ISA's staff letter

בקשה לאי נקיטת פעולה עתידית     (no action) - סעיף 45 לחוק ניירות ערך​2.2.2014​ Liquidnet​

מכתבי החברה

תשובת הסגל

החלת אישור הרשות על מסחר OTC5.8.2009ICE

פנית החברה

תשובות להבהרות

הבהרות נוספות

תשובות הסגל

בקשה לאי-נקיטת פעולה עתידית       (no-action) – סעיף 45 לחוק ניירות ערך10.4.2008ICE

פנית החברה

תשובת הסגל

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים