כניסה

פניות מקדמיות

נושא הפניה

מועד הפרסוםסוגיהפנית החברה ותשובת הסגל

הצעת ניירות ערך של רכז ההצעה בפלטפורמה שלו​

17 ביולי 2019​

האם ותחת אילו תנאים רכז הצעה יכול להציע את ניירות הערך שלו בגיוס לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך באמצעות הפלטפורמה שלו?​

פנית החברה

תשובת הסגל

הצעת ניירות ערך תוך שימוש במספר פטורים מחובת פרסום תשקיף

21 בינואר 2019

האם ניתן לעשות שימוש בפטורים הקבועים בס' 15א(א)(4), 15א(א)1 ו-15א(א)(7) לחוק ניירות ערך, וגם בפטור הקבוע בס' 15ב(4א)?

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים