כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מידרוג אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ אג"ח סדרה 15 A1.il stable אחר 13/06/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ מנפיק ilAA+ stable אישור דירוג 13/06/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ אג"ח סדרה א' ilAA+ None / NOO אישור דירוג 13/06/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ אג"ח סדרה ב' ilAA+ None / NOO אישור דירוג 13/06/2021 אסמכתא
מעלות רכבת ישראל בעמ אג"ח סדרה ג' ilAA+ None / NOO דירוג ראשוני 13/06/2021 אסמכתא
מעלות אבגול תעשיות 1953 בעמ אג"ח סדרה ג ilA+ None / NOO אישור דירוג 13/06/2021 אסמכתא
מעלות אבגול תעשיות 1953 בעמ אג"ח סדרה ד ilA+ None / NOO אישור דירוג 13/06/2021 אסמכתא
מעלות אבגול תעשיות 1953 בעמ מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 13/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ מנפיק ilAA- stable אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ אג"ח סדרה ח ilAA- None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ אג"ח סדרה ט ilAA- None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ אג"ח סדרה י ilAA- None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ אג"ח הלוואה פרטית ilAA- None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ אג"ח סדרה יא' ilAA- None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות אלוני-חץ נכסים והשקעות בעמ אג"ח סדרה יב' ilAA- None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות איגודן לתשתיות איכות הסביבה מנפיק ilAA+ stable אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מידרוג ש.שלמה רכב בע"מ אג"ח נע"מ 3 P-1.il None / NOO אחר 10/06/2021 אסמכתא
מידרוג ש.שלמה רכב בע"מ מנפיק A1.il stable אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מידרוג ש.שלמה רכב בע"מ אג"ח נע"מ P-1.il None / NOO דירוג ראשוני 10/06/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת אורון אחזקות והשקעות בעמ אג"ח סדרה ב ilBBB None / NOO אחר 10/06/2021 אסמכתא
מעלות ממן - מסופי מטען וניטול בעמ מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות ממן - מסופי מטען וניטול בעמ מנפיק ilA+ stable העלאת אופק / תחזית 10/06/2021 אסמכתא
מעלות ממן - מסופי מטען וניטול בעמ מנפיק ilA-1 None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות ממן - מסופי מטען וניטול בעמ אג"ח סדרה ב ilA+ None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מעלות ממן - מסופי מטען וניטול בעמ אג"ח סדרה ג ilA+ None / NOO אישור דירוג 10/06/2021 אסמכתא
מידרוג מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ מנפיק A1.il stable אישור דירוג 09/06/2021 אסמכתא
מידרוג אדגר השקעות ופיתוח בע"מ אג"ח סדרה יא A3.il positive אחר 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק דיסקונט לישראל בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק דיסקונט לישראל בעמ אג"ח שטר הון ראשוני מורכב סדרה א ilA None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק דיסקונט לישראל בעמ אג"ח כתבי התחיבויות נדחים י' ilAA+ None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק דיסקונט לישראל בעמ אג"ח כתבי התחיבויות נדחים יא ilAA+ None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק דיסקונט לישראל בעמ אג"ח ם מנגנון לספיגת הפסדים סדרה יב ilAA- None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ מנפיק ilAAA stable אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ מנפיק ilA-1+ None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח כתבי התחייבויות סדרה ד' ilAA+ None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח סדרה יג ilAAA None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח סדרה יד ilAAA None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח ת נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים ilAA- None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות דיסקונט מנפיקים בעמ אג"ח ת נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים ilAA- None / NOO אישור דירוג 08/06/2021 אסמכתא
מעלות מיכמן בסד בעמ אג"ח סדרה א ilBBB None / NOO דירוג ראשוני 08/06/2021 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים