כניסה

מערכת נתוני דירוג
Untitled1.png
חברות דירוג:
סולם דירוג: מ עד
מהות ההודעה:
דירוג כפול:
תאריך דירוג*: מ עד
*הסבר: תאריך הדירוג מדווח ע"י חברת הדירוג במסגרת דוח הדירוג, בהיעדרו יוצג תאריך הדיווח במקום.
נמצאו יותר מ-40 תוצאות, לקבלת הרשימה המלאה אנא הפק אקסל
שם חברה מדרגת שם חברה מדורגת נושא הדירוג הדירוג מהות ההודעה תאריך דירוג אסמכתא
מידרוג הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ מנפיק A3.il stable אחר 08/03/2021 אסמכתא
מידרוג הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ אג"ח אג"ח א A3.il stable אחר 08/03/2021 אסמכתא
מידרוג Moinian Limited אג"ח סדרה א Baa1.il negative הורדת דירוג 08/03/2021 אסמכתא
מידרוג Moinian Limited אג"ח סדרה ב Baa1.il negative הורדת דירוג 08/03/2021 אסמכתא
מידרוג Extell Limited אג"ח סדרה ב Baa1.il stable אחר 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג מניף שרותים פיננסים בע"מ מנפיק A3.il stable דירוג ראשוני 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ אג"ח סדרה יב Aa3.il stable אישור דירוג 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ אג"ח סדרה י Aa3.il stable אישור דירוג 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ אג"ח סדרה ט Aa3.il stable אישור דירוג 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ אג"ח סדרה ח' Aa3.il stable אישור דירוג 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג רבוע כחול נדל"ן בע"מ אג"ח סדרה ט (חדשה טרם הונפקה) A1.il stable אחר 07/03/2021 אסמכתא
מעלות רבוע כחול נדלן בעמ אג"ח סדרה ט ilA+ None / NOO דירוג ראשוני 07/03/2021 אסמכתא
מידרוג אפי נכסים בע"מ אג"ח סדרה יב A2.il stable אחר 07/03/2021 אסמכתא
מעלות אפי נכסים בעמ אג"ח סדרה י"ב ilA+ None / NOO אחר 07/03/2021 אסמכתא
מעלות שיכון ובינוי בעמ אג"ח סדרה 5 ilA None / NOO אישור דירוג 04/03/2021 אסמכתא
מעלות שיכון ובינוי בעמ אג"ח סדרה 9 ilA None / NOO אישור דירוג 04/03/2021 אסמכתא
מעלות שיכון ובינוי בעמ אג"ח סדרה 7 ilA None / NOO אישור דירוג 04/03/2021 אסמכתא
מעלות שיכון ובינוי בעמ אג"ח סדרה 6 ilA None / NOO אישור דירוג 04/03/2021 אסמכתא
מעלות שיכון ובינוי בעמ אג"ח סדרה 8 ilA None / NOO אישור דירוג 04/03/2021 אסמכתא
מעלות שיכון ובינוי בעמ מנפיק ilA stable אישור דירוג 04/03/2021 אסמכתא
מידרוג מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ אג"ח סדרה ו Baa1.il stable אחר 03/03/2021 אסמכתא
מידרוג קרסו מוטורס בע"מ אג"ח סדרה ג A1.il stable אחר 03/03/2021 אסמכתא
מידרוג קרסו מוטורס בע"מ אג"ח סדרה ד' A2.il stable אחר 03/03/2021 אסמכתא
מעלות יחק להשקעות שותפות מוגבלת מנפיק ilA stable העלאת דירוג 02/03/2021 אסמכתא
מעלות יחק להשקעות שותפות מוגבלת אג"ח סדרה א ilA None / NOO העלאת דירוג 02/03/2021 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ מנפיק Baa2.il None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 02/03/2021 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ אג"ח מישר.ק8 Baa2.il None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 02/03/2021 אסמכתא
מעלות אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד אג"ח אגח סדרה א ilA+ None / NOO אישור דירוג 02/03/2021 אסמכתא
מעלות אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד אג"ח אגח סדרה ב ilA+ None / NOO אישור דירוג 02/03/2021 אסמכתא
מעלות אמ.ג'י.ג'י (בי.וי.איי) לימיטד מנפיק ilA+ stable אישור דירוג 02/03/2021 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ אג"ח מישר.ק4 Baa2.il None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 02/03/2021 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ אג"ח מישר.ק5 Baa2.il None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 02/03/2021 אסמכתא
מידרוג מישורים השקעות נדל"ן בע"מ אג"ח מישר.ק6 Baa2.il None / NOO רשימת מעקב (שלילי) / בחינת דירוג (שלילית) 02/03/2021 אסמכתא
מידרוג אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ אג"ח סדרה ד A2.il stable אחר 01/03/2021 אסמכתא
מידרוג קרסו מוטורס בע"מ אג"ח סדרה ג A1.il stable אחר 01/03/2021 אסמכתא
מידרוג הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ מנפיק Aa2.il stable דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד מנפיק ilA- negative אישור דירוג 28/02/2021 אסמכתא
מעלות קבוצת קליין אינטרנשיונל לימיטד מנפיק ilA- negative הורדת אופק / תחזית 28/02/2021 אסמכתא
מעלות פסיפיק אוק אסאואר (בי וי איי) הולדינגס, לטד. אג"ח סדרה א ilAA- None / NOO אחר 28/02/2021 אסמכתא
מעלות אנרג'יאן ישראל פיננס בע"מ אג"ח סדרה 2026 ilA+ stable prelim דירוג ראשוני 28/02/2021 אסמכתא

​הפרמטר "סולם דירוג" משמש בשלב זה לתשאול המערכת אודות דירוגים בסולם זמן ארוך בלבד

(אם נבחר ערך אחד או יותר אז יוצגו תוצאות של דירוגים לז"א בלבד).

אם רוצים להציג דירוגים נוספים (כגון דירוג זמן קצר), יש להשאיר את השדות ריקים.

הפרמטר "תאריך דירוג" משמש לתשאול המערכת לפי תאריך הדירוג,

בהיעדרו יעשה שימוש בתאריך הדיווח במקום.

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים