כניסה

2.1 מתן שירותים וחובת רישוי
מספר פניה​נושא פניה​תאריך פרסום​סוגיה​פנית החברה ותשובת הסגל
2.1.1 כללי​ ​ ​ ​ ​

2.1.1.26​

מתן שירותי ניהול תיקים וייעוץ השקעות מחוץ לישראל ללקוחות שהתקשרו עם מנהל התיקים בעת שגרו בחו"ל ועלו לארץ​

28.08.2022

סגל הרשות לא יראה במפגשים שתכנם מתמצה בעדכון טכני של הלקוח בדבר מצב התיק שלו כמקימים זיקה לישראל באופן המחייב את נותן השירות לפי חוק הייעוץ. עם זאת, נוכח התפתחות אמצעים דיגיטליים, יש להגביל את המפגשים בישראל לתקופת היערכות סבירה הן ביחס ללקוח העולה ארצה והן ביחס לחברה שתוכל לפעול במהלך תקופה זו לקבלת רישיון בישראל לפי חוק הייעוץ.  ​

פניית החברה

 

תשובת הסגל

2.1.1.25

הפניית לקוחות כשירים לאתרי אנליזות על ניירות ערך זרים​

19.05.2022

האם הוראות חוק הייעוץ חלות כאשר ניתנת גישה ללקוחות הכשירים של הבנק הבינלאומי לצפיה באנליזות על ניירות ערך זרים המוצגות באתרי אינטרנט זרים?  ​

פניית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.24

פניה מקדמית בעניין הצגת מידע חדשותי בנוגע למניות הנסחרות בשוק ההון במסגרת אפליקציית השקעות בנ"יע – Pepper Invest. ​

27.03.2022

האם הוראות חוק הייעוץ חלות על הצגת מידע חדשותי במסגרת אפליקציית השקעות בניירות ערך – Pepper Invest?​

פניית החברה

תשובת הסגל​

2.1.1.23​

פניה בעניין פעילות השיווק של קרנות חוץ שקיבלו היתר לביצוע הצעה לציבור בישראל.  ​

27.3.2022​

במענה לפנית חברת בלק רוק בבקשה להשוות את אפשרויות השיווק של יחידות בקרן נאמנות שקיבלו היתר לביצוע הצעה לציבור בישראל, לאלו של קרנות נאמנות ישראליות, הודיעה הרשות כי לא תיזום ולא תמליץ על נקיטת אמצעי אכיפה נגד מנהל קרן חוץ אשר פעל לשיווק קרנות חוץ שבניהולו לציבור בישראל, לפי המתווה החוקי, אף אם השיווק לא נעשה באמצעות מנהל קרן ישראלי. זאת בלבד, שיעשה כן באמצעות בעל רישיון מתאים לפי חוק הייעוץ ובכפוף לכך שיקיים את החובות החלות בעניין זה על מנהל קרן ישראלי. ​

פנית החברה

תשובת הסגל​

2.1.1.22​

פניה מקדמית בעניין שירות הצגת סגמנט חדשות בעניין ניירות ערך זרים באתר בנק ​

13.07.2021

האם הוראות חוק הייעוץ, חלות על שירות הכולל מתן אינדיקציה ללקוחות הבנק על מגמת החדשות העולמית בעניין המתפרסמת בגין נייר ערך זר מסויים באתר הבנק.​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.21 ​

תחולת חוק הייעוץ על פעילות במערכת למסחר בני"ע דיגיטליים של חברות פרטיות ​

21.3.2021

האם הוראות חוק הייעוץ לרבות דרישת הרישיון, חלות על פעילות חברת סימטריה במערכת מסחר בני"ע דיגיטליים של חברות פרטיות הכוללת לוח מודעות בו מתפרסמות גם אנליזות.​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.20​פניה מקדמית בנושא אפליקציית השקעה בני"ע – Pepper Invest​24.10.2019​אפליקציית השקעות הכוללת פרסומים של עבודות אנליזה​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.19​פרסום עבודת ניתוח בידי חברה בעלת רישיון לניהול זירת סוחר בישראל​24.10.2019​האם פרסום עבודות ניתוח על נכסי בסיס של מכשיר פיננסי הנסחר בזירת סוחר באתר הזירה נדרש ברישיון לפי חוק הייעוץ​

פנית החברה

תשובת הסגל​

2.1.1.18

קורס אקדמי בניהול השקעות שכולל תרגול מעשי.

4.12.2018

קורס אקדמי בניהול השקעות הנלמד במסגרת לימודי תואר שני, הכולל תרגול מעשי של ניהול כספי חברה בחשבון עצמי ייעודי שלה.

פניית החברה

תשובת הסגל

 

2.1.1.17​

הצגת מידע באתר הבנק בדבר תנועות בעלי עניין במניות הנסחרות בארה"ב​

08.08.2018​

הצגת מידע בדבר תנועות בעלי עניין במניות הנסחרות בארה"ב באתר הבנק ברקע הגדרת  "ייעוץ השקעות" בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 ​

פניית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.16​

פעילות תאגיד מורשה באמצעות בעלי רישיון שהם עובדיו ​​

7.09.2015​0​

האם חברה בעלת רישיון הפועלת באמצעות בעל רישיון שהינו עובד מושאל מחברת האם של התאגיד המורשה או מועסק במשותף גם על ידה נחשב כעובד התאגיד המורשה בהתאם לדרישה הקבועה בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995?​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.15​

תחולת חוק הדירוג​

אפריל 2015​​​

האם הוראות חוק הדירוג יחולו על שירותי דירוג הנערכים על ידי גורם חיצוני לחברה ושאינם מפורסמים לציבור​

פניית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.14​

עיסוק בניהול תיקים ויעוץ השקעות בחו"ל כאשר מקום מושבו הקבוע של הפונה הוא ישראל​​

08.06.2014​​

תנאי פטור מחובת רישוי לתושב ישראל, העוסק בניהול תיקים ויעוץ השקעות בחו"ל.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.13​

פגישות בישראל הקשורות בניהול תיקים מחוץ לישראל​​

10.11.2013​​

אימתי פגישות בישראל הקשורות בניהול תיקים מחוץ לישראל לא ייראו כניהול תיקים בישראל, המחייב רישוי.​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.12​

עיסוק בו זמנית ללא רישיון במספר עיסוקים לפי סעיף 3(א) לחוק הייעוץ.​​

08.05.2013​​

האפשרות לעסוק בעיסוקים המפורטים בסעיף 3(א) לחוק הייעוץ ללא רישיון קיימת במצטבר ולא לחילופין.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.11​

נותני שירות ייעוץ השקעות בתאגיד בנקאי​​

13.09.2012​​

התנאים בהם יתאפשר מתן שירותי ייעוץ השקעות ללקוחות בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ שהינו חברה בת של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ , באמצעות המוקד הטלפוני של הבנק הבינלאומי (call center),על ידי יועצי השקעות מורשים שהינם עובדי הבנק הבינלאומי​

פנית החברה

פניה משלימה

תשובת הסגל

2.1.1.10​

תחולת חוק הייעוץ על ביצוע מסחר יומי, תוך מתן אפשרות לצפיה על ידי לקוחות.​​

07.05.2012​​

האם ביצוע פעולות במסחר יומי בחוזים עתידיים, הניתן לצפייה בזמן אמת על ידי לקוחות, מהווה ייעוץ השקעות וחייבת ברשיון לפי החוק.​​

פנית החברה

פניה משלימה

תשובת הסגל

2.1.1.9​

פעילות בנק זר   כיועץ השקעות בישראל​​

10.10.2011​​

התנאים בהם יתאפשר לסיטי בנק שהינו בעל רישיון בנק חוץ שהוענק לו בהתאם להוראות חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981, לעסוק בישראל במתן שירותי ייעוץ השקעות, על רקע פעילותה העסקית של Citigroup Inc הכוללת בין היתר, התקשרות בהסכמים שונים כולל עולמיים עם יצרני נכסים פיננסיים ובכלל זה, מנהלי קרנות, על פיהם עשויים תאגידים בקבוצת סיטי לקבל תשלום מיצרני נכסים פיננסיים שונים בגין רכישת נכסים שונים עבור לקוחות שונים, לרבות בגין רכישת נכסים אשר לגביהם יינתן ייעוץ גם ללקוחות סיטי בישראל.

*** ראה גם פנייתה של החברה בעניין פעילות שיווק השקעות של סיטיבנק בישראל ביחס לקרנות חוץ. ניתן לראות בקישורים הבאים:

לחץ כאן 1​

לחץ כאן 2

פנית החברה

פניה משלימה של החברה

תשובת הסגל

2.1.1.8​

ניהול השקעות בזמן שהייה בחו"ל​​

30.01.2011​​

האם ניתן, בעת שהות בחו"ל, לנהל תיקי השקעות בחו"ל עבור תושבי ישראל, אשר חשבונם מתנהל בחו"ל ועבור תושבי חוץ.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.7​

הוראת קבע בתעודת סל​​

23.01.2011​​

ייעוץ להוראת קבע.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.6​

כשירות לקבלת רישיון לאור הרשעה בעבירה שאינה כלכלית​​

30.12.2010​​

האם הרשעה בעבירות לא כלכליות,  של התחזות והטרדה מינית, עלולה להביא את הרשות לסרב לבקשת רשיון.​

תשובת הסגל

2.1.1.5​

תחולת חוק הייעוץ על  שותף כללי בקרן גידור​​

01.07.2010​​

האם ניהול תיק השקעות של קרן גידור על ידי השותף הכללי (חברה בע"מ), בעל השליטה בשותפות, הינו עיסוק החייב ברשיון לפי חוק הייעוץ?​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.4​

קרן גידור – סוגיות הנוגעות לחוק הייעוץ​​

29.09.2009​​

שאלות הנוגעות להתנהלותו של בעל רשיון בנוגע להקמת קרן גידור וניהולה בדרך של שותפות מוגבלת.​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.3​

עסקאות עבור אחרים במוצרים בתחום ה-SPOT FOREX ​​

24.06.2009​​

האם העוסק בביצוע עסקאות במוצרים בתחום הspot forex עבור אחרים חייב ברישיון ניהול תיקים?​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.2​

קבלת רשיון יועץ השקעות​​

19.03.2009 ​​

האם חברה אשר מתעתדת לפעול במתכונת של "פמילי אופיס", חייבת ברשיון לשיווק השקעות או שפעילותה תהווה ייעוץ השקעות ולא שיווק השקעות, בכפוף למגבלות מסוימות.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.1.1​

מתן שירותי ייעוץ לסוכנות ביטוח, ייעוץ חד פעמי ללקוחותיה וקבלת תשלום מסוכנות הביטוח עבור שירותים אלו​​

26.11.2008​​

האם רשאי בעל רשיון מנהל תיקים לתת שירותי ייעוץ לסוכנות ביטוח, ייעוץ חד פעמי ללקוחות סוכנות הביטוח וכן לקבל תשלום מסוכנות הביטוח עבור מתן שירותים אלו.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.2 ייעוץ השקעות בכלי תקשורת​ ​ ​ ​

2.1.2.4​

פעילות יעוץ באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ​​

08.06.2014​​

מתי הפעלת אתר אינטרנט תהא כפופה לחובת רישוי לעניין חוק הייעוץ.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.2.3​

אפליקציית מנהל הקרן בסמרטפון​​

06.08.2013​​

"שיווק השקעות בכלי תקשורת אינו פטור מרישיון. חובות מנהל קרן  בקשר עם שיווק השקעות בנוגע לקרנות שבניהולו."

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.2.2​

פרסום סקירות שוק באתר אינטרנט​​

11.03.2013​​

פרסום תכנים שאין בפרסומם בבחינת ייעוץ השקעות, בתת אתר שמתאפשרת בו אינטראקציה עם הגולשים, לצד תת אתר אחר בו מועברים תכנים שהעברתם עשויה לעלות כדי ייעוץ השקעות, אך לא מתאפשרת אינטראקציה עם הגולשים​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.2.1​

פרסום תחזיות באתר אינטרנט​​

02.04.2012​​

האם פרסום סקירות ותחזיות באתר אינטרנט המיועד לכך הינו עיסוק הפטור מרישיון?​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3​ ​ ​ לקוח כשיר

2.1.3.15 

סיווג הקדש ציבורי כמשקיע מתוחכם וכלקוח כשיר (מפורסם גם באתר תאגידים). ​

17.07.2022 

האם ניתן לסווג הקדש ציבורי כמשקיע מתוחכם לעניין התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכלקוח כשיר לעניין התוספת הראשונה לחוק הייעוץ? ​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.14​

סיווגה של קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – כלקוח כשיר לפי חוק הייעוץ, וכמשקיע מסווג לעניין סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך. ​

27.1.2020​

האם ניתן לסווג את קרנית כלקוח כשיר לפי פרט שלוש לתוספת הראשונה לחוק הייעוץ, וכמשקיע מסווג לפי פרט שלוש לתוספת הראשונה לחוק נירות ערך ("מבטח"), על אף שאינה בעלת רישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א - 1981.​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.13​

הגדרת לקוח כשיר לפי חוק הייעוץ  ומשקיע מסווג לפי חוק ניירות ערך (מפורסם גם באתר תאגידים).​

10.10.2016​

האם ניתן להתחשב בכספים שנצברו בפוליסת חיסכון של הלקוח, לצורך בחינת עמידתו של הלקוח בתנאי של פרט 9(1) לתוספת הראשונה לחוק הייעוץ ובתנאי של פרט 12 לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (שווי נכסים נזילים)?​

פנית החברה

תשובת הסגל​

2.1.3.12​

בעל רשיון מותלה כלקוח כשיר​​

07.03.2016​​

ניתן לסווג בעל רישיון אשר התלה את רישיונו כלקוח כשיר לעניין מתן שירותים לפי חוק הייעוץ ככל שהוא פועל עבור עצמו ולא עבור אחרים.​

פנית החברה

תשובת הסגל

(נוסח עדכני בו תוקנה טעות קולמוס בסעיף 6)

2.1.3.11​

לקוח כשיר​​

2.02.2016​0​

הגבלה על נכס של מלכ"ר אינה רלוונטית לעניין קביעת גובה הנכסים נטו של המלכ"ר לצורך בחינת עמידתו בקריטריון ה"הון העצמי" הקבוע בפרט 8 לתוספת הראשונה לחוק הייעוץ להגדרתו כלקוח כשיר.​​

פנית החברה - הבהרה

תשובת הסגל - הבהרה

2.1.3.10​

דוחות ללקוחות כשירים ישראליים בעלי חשבונות המנוהלים בבנקים זרים בחו"ל בידי עוסק זר​​

7.09.2015​0​

האם ניתן להחיל על מתכונתו ומבנהו של דוח ללקוח כשיר אשר לו חשבון בחו"ל המנוהל בידי עוסק זר באופן מצטבר את ההקלות אשר פורסמו במסגרת הנחיות מקדמיות מימים 27.12.12 (NA בענין לקוחות ישראלים אשר חשבונותיהם מנוהלים בבנק זר), 13.1.13(NA בענין לקוחות כשירים) ו-15.1.13(NA בענין לקוחות זרים המנהלים את חשבונותיהם בבנקים זרים בחו"ל )?​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.9​

הפצת אנליזות ללקוחות כשירים בקבוצת בית ההשקעות ​​

4.08.2015​0​

הפצת אנליזות

Buy side שנערכות על ידי אנליסטים שאינם בעלי רישיון המועסקים בתאגיד מורשה רק לבעלי רישיון המועסקים בחברות המשתייכות לקבוצת בית ההשקעות אליו משתייך התאגיד המורשה ולגופים מוסדיים שהם חלק מהקבוצה ואשר נכללים בהגדרת "לקוח כשיר" שבחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995.

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.8​

הפניית בעלי רשיון לפלטפורמת ייעוץ בקשר להשקעות בחו"ל​

10.11.2013​​

אימתי הפניית לקוחות ישראליים שהינם בעלי רשיון אל חברה זרה, העוסקת בתמיכה מקצועית בתחום ההשקעות, אינה נכנסת בגדר העיסוקים הטעונים רישיון.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.7​

מתן שירותים בחו"ל ללקוחות כשירים​

11.3.2013​​

תחולת הוראות חוק היעוץ ובפרט סעיפים 16א ו- 20ב  לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, על מתן שירותים בחו"ל ללקוחות ישראלים כשירים, כאשר חלק מתהליך הגיוס נעשה בישראל​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.6​

פורום באתר אינטרנט המיועד ליועצי השקעות​​

14.05.2012​​

האם קיים איסור להפעיל ערוץ אינטרנט המיועד ליועצי השקעות בלבד הכולל פורום דעות?​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.5​

לקוח כשיר​

01.01.2012​​

האם מלכ"ר ,ובכלל זה מוסד אקדמי, אשר היקף הנכסים נטו שלו אשר אין עליהם הגבלה  עולה על 50 מיליון ש"ח עונה להגדרת "לקוח כשיר"  שבחוק.​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.4​

לקוח כשיר​

02.03.2011​​

במי צריכים להתקיים מאפייני לקוח כשיר במקרה של לקוח שהוא נאמן?​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.3​

לקוח כשיר​

15.02.2011​​

האם ניתן לראות בני משפחה אשר להם חשבון משותף כ"לקוח כשיר" כאשר רק אחד מהם ממלא אחר התנאים לכך?​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.2​

חובת הרישוי של אנליסטים עובדי HSBC​​

09.08.2009​​

האם סעיף 3(א)(11) לחוק הייעוץ, הקובע כי ייעוץ השקעות למשקיע מוסדי פטור מרשיון, חל על אנליסטים, עובדי הבנק? ​​

פנית החברה

תשובת הסגל

2.1.3.1​

שיווק השקעות לגופים מוסדיים​​

06.04.2009​​

האם הוראות סעיף 17(א) לחוק הייעוץ חלות על שיווק מניות או יחידות של קרנות הרשומות מחוץ לישראל, היינו, כאשר קיימת למשווק זיקה לקרנות אלה?​​

פנית החברה

תשובת הסגל

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים