כניסה

הבהרות בקשר להחזקת שני רשיונות יחידים במקביל מטעם רשות ניירות ערך ומטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

​1. יועץ השקעות לא יכול להחזיק ברשיון משווק השקעות, ברשיון סוכן פנסיוני וברשיון סוכן ביטוח.

2. משווק השקעות לא יכול להחזיק ברשיון יועץ השקעות וברשיון יועץ פנסיוני.

3. מנהל תיקים אשר מועסק בחברה לניהול תיקים שעיסוקה הנוסף הוא ייעוץ השקעות – לא יכול להחזיק ברשיון משווק השקעות, ברשיון של סוכן פנסיוני וברשיון סוכן ביטוח.

4. מנהל תיקים אשר מועסק בחברה לניהול תיקים שעיסוקה הנוסף שיווק השקעות (משמע, החברה קשורה דרך קשרי בעלות או הסכמי שיווק לגוף שמנהל קרנות נאמנות (לרבות דרך פעילות הוסטינג), קופות גמל ) - לא יוכל להחזיק ברשיון יועץ השקעות או יועץ פנסיוני.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים