כניסה

חיתום

שומרי הסף הנם רכיב חשוב בפיקוח על שמירת ענייניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. החתמים נחשבים משומרי הסף המשמעותיים ביותר שכן תפקידם בא לידי ביטוי בנקודה בעלת פוטנציאל גדול, אם לא הגדול ביותר לפגמים בגילוי קרי, בעת בה החברה הנה צד לעסקה במניותיה שכן היא המנפיקה של ניירות הערך לציבור.

יחידת החיתום במחלקת תאגידים אמונה על פיקוח והסדרה של תחום החיתום. כמו כן, עוסקת ברכיבים מסוימים של אכיפה מנהלית בתחום החיתום ובתוך כך על פעילות השחקנים בו. יחידת החיתום עוסקת בבקרה שוטפת אודות עמידת החתמים בתנאי הכשירות הנדרשים בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו ועוסקת בבדיקות דוחות מיידים ושנתיים המוגשים לרשות על ידי החתמים. בנוסף, חברי היחידה מלווים סוגיות העולות אגב הצעות ניירות ערך לציבור בענייני התחום ומספקת מענה לפניות מקדמיות של חתמים בנושאים שונים. במקביל פועלת היחידה להסדרת תחום החיתום, בין היתר, בדרך של שכלול וטיוב המנגנונים הקיימים בחלק מהמקרים תוך ייזום תיקוני חקיקה נדרשים.

פעילות  האכיפה של היחידה נעשית בדרך של איתור מקרים בהם נמצאו הפרות של הוראות החוק והעברתם לטיפול מחלקת האכיפה מנהלית ברשות.

באתר זה ירוכזו בין היתר הודעות רלוונטיות לחברות החיתום, חקיקה קיימת ומוצעת הקשורה לחיתום ולהסדרת שוק ההון בכלל, ותשובות לפניות מקדמיות בתחום.

לדיווחי החברות באתר המגנא , לחץ כאן.

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים