כניסה

תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תוכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

 

העסקת אנשים עם מוגבלות הינה חלק מתכנית העבודה של הרשות מזה מספר שנים. האוכלוסייה המגוונת בארגון תורמת ליצירת מגוון דעות, יצירתיות ומשמעותיות גם לעובד וגם לארגון.

הרשות פועלת לקידום אוכלוסייה מגוונת ובכלל זה, פתיחת משרות ייעודיות לאוכלוסייה זו.

שנת 2017, הוקדשה לנושא גיוון והכלה. לאורך השנה התקיימו סדנאות לעובדים ומנהלים בנושא של גיוון ומגוון וזאת, בין היתר, על מנת למזער חסמים ודעות קדומות על אוכלוסייה זו, להגביר את המודעות  ולחזק את חשיבות הגיוון בתוך המחלקות.

בשל החשיבות בהעסקת עובדים עם מוגבלות וכדי לוודא שאכן ההעדפה מתקנת נשמרת, בשנה הקרובה הרשות תיתן עדיפות לגיוס עובדים עם מוגבלות במספר משרות שיפתחו, בכך שתייעד מספר משרות לאוכלוסייה זו בלבד.

לאור הקשיים שעומדים בגיוס אנשים עם מוגבלויות, בכוונתנו לפנות, באופן יזום, לגורמים ייעודים העוסקים בגיוס ושילוב עובדים עם מוגבלות ונסתייע, ככל הניתן, במרכזי התמיכה שמפעילה הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

לכל פנייה בנושא זה, ניתן לייצור קשר ישיר עם מיטל נעים , הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בטלפון 02-6556592 או במייל meitaln@isa.gov.il

 

תגיות:

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים