כניסה

המחלקה הבינלאומית
 
המחלקה הבינלאומית פועלת ליישום האסטרטגיה של הרשות לשילוב שוק ההון הישראלי בתהליכי הגלובליזציה בכלל ובתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם, בפרט.
 
תפקידה של המחלקה לרכז את הטיפול בכל ההיבטים הבינלאומיים של עבודת הרשות, ובכלל כך היא אחראית על הקשר עם גופי פיקוח בינלאומיים, עם ארגונים בינלאומיים ועם רשויות ניירות ערך זרות, לרבות חתימה על מזכרי הבנה לשיתוף פעולה עם רשויות וגופים אלה.
 
פיתוח השוק הוגדר על ידי הרשות כיעד מרכזי באסטרטגיה הרב- שנתית, במסגרת מפת הדרכים.  נדבך עיקרי של פיתוח השוק הוא קידום מעמדו של שוק ההון הישראלי בעולם ועל נדבך זה אמונה המחלקה הבינלאומית. 
 
על מנת להגשים יעד זה פועלת המחלקה בשני אופנים עיקריים:
 
האחד - חתירה להרמוניזציה של דיני ניירות ערך בישראל עם הדינים הקיימים במדינות המפותחות, בשים לב להתאמתם ככל הניתן לתשתית הרגולטורית המקומית. פעילות פיננסית בינלאומית מחייבת האחדה של דרישות רגולציה בתחומי ההסדרה עליהם אמונה הרשות.  ארגונים כגון הארגון הבינלאומי של  רשויות ניירות ערך (IOSCO) פועלים היום לקביעת מדיניות וכללים  בינלאומיים אחידים המאומצים על ידי הרשויות החברות בו. רשות ניירות ערך פועלת כיום להסדרה  של הדרישות בתחומי חברות הדירוג, ברוקר-דילר וכדומה.
 
השני - שילוב הרשות בתהליכי שיתוף הפעולה הנרקמים בין גופי הפיקוח והאכיפה בתחום ניירות הערך בעולם.  במסגרת זו התבלטה הרשות השנה בשיתוף פעולה נרחב עם  רשויות חוץ שהנן צד להסכם הרב צדדי לשיתוף פעולה בהחלפת מידע ובאכיפה, במסגרת הסכם יוסק"ו. הסכם זה מאפשר  להחליף מידע לא פומבי בין הרשויות וכן לסייע בביצוע פעולות אכיפה. ​
תגיות:
 
 

פניות ותלונות לרשות

מערכות וטפסים